Rijke leeromgeving

Een hoge betrokkenheid bij kinderen zorgt ervoor dat zij met plezier leren en nieuwe kennis beter opnemen. Eén van de manieren om deze betrokkenheid te creëren is het inrichten van een rijke leeromgeving.

Een rijke leeromgeving stimuleert kinderen om nieuwsgierig te worden en aan de slag te gaan. Bij de start van het thema heeft de leerkracht al een basis gelegd voor deze rijke leeromgeving. In de loop van het thema wordt deze samen met de kinderen verder ingericht.