Schoolvakanties 2019-2020

Zomervakantie (2019)11 juli t/m 23 augustus 2019
Herfstvakantie 14 t/m 25 oktober 2019 (1e week: studie-/ margedagen)
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 6 januari 2020 (6 jan. studiedag)
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 24 februari 2020 (24 febr.: studiedag)
Paasvakantie 10 t/m 13 april 2020
Meivakantie 27 april t/m 8 mei 2020 (2e week: margedagen)
Hemelvaart   21 en 22 mei 2020
Pinksteren1 en 2 juni 2020 (2 juni: studiedag)
Zomervakantie (2020)2 juli t/m 14 augustus 2020 (2 en 3 juli: studiedagen)

Overige vrije dagen (studiedagen en margedagen)

Woensdag 11 september 2019
Dinsdag 28 januari 2020

Margemiddagen (vanaf 12 u. vrij)

Donderdag 5 december 2019
Vrijdag 20 december 2019
Vrijdag 14 februari 2020

Verlof aanvragen

Verlof buiten de schoolvakanties kan alleen in bijzondere gevallen, zoals een huwelijk of sterfgeval van naaste familie of een religieuze of wettelijke verplichting. Op vakantie met ouders valt daar niet onder, ook niet als het om lange reizen gaat of wegens grote drukte.  In sommige gevallen kan bij seizoenswerk van ouders beperkt verlof buiten de vakantieperiodes gegeven worden.

Aanvraagformulier-verlof-wegens-gewichtige-omstandigheden

Formulier Verlofaanvraag buiten vakantie

U dient dit verlof aan te vragen bij de directeur met een verlofformulier (ook verkrijgbaar bij de conciërge of de administratie). Een verlofaanvraag voor meer dan 10 schooldagen wordt doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar en moet zes weken voor de verlofdatum worden ingediend. U kunt nalezen in welke gevallen wel en geen verlof kan worden verleend op http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/

Ongeoorloofd verzuim

Op ongeoorloofd verzuim wordt streng toezicht gehouden. Hieronder valt ook het verzuim rond vakanties (luxeverzuim). De scholen zijn verplicht al het verzuim te melden van kinderen die rond vakanties niet op school aanwe­zig zijn. De leerplichtambtenaar roept de ouders altijd op voor verhoor, om toelichting op het verzuim te geven. De leerplichtambtenaren hebben een opsporingsbevoegdheid en kunnen een proces-verbaal opmaken. Een proces-verbaal wordt afgehandeld door Justitie. Als ouder(s)/ verzorger(s) kunt u bij problemen of vragen ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaren van stadsdeel Oost.