Schoolvakanties 2021-2022

Zomervakantie (2021)9 juli t/m 23 augustus 2021
Herfstvakantie 16 t/m 31 oktober 2021 (2e week = studie-/ margedagen)
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 10 januari 2022 (10 jan. = studiedag)
Voorjaarsvakantie 19 t/m 28 februari 2022 (28 febr. = studiedag)
Goede Vrijdag en Pasen15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie 23 april t/m 8 mei 2022 (1e week = margedagen en Hemelvaartweekend)
Hemelvaart   26 en 27 mei 2022
Pinksteren6 juni 2022
Zomervakantie (2022)15 juli t/m 28 augustus 2022 (15 juli = margedag)

Overige vrije dagen (studiedagen en margedagen)

Dinsdag 21 september 2021
Maandag 10 januari 2022
Vrijdag 14 januari 2022
Maandag 28 februari 2022
Woensdag 16 maart 2022
Vrijdag 17 juni 2022
Maandag 20 juni 2022

Margemiddagen (vanaf 12 u. vrij)

Donderdag 25 november 2021
Vrijdag 3 december 2021
Vrijdag 24 december 2021
Vrijdag 18 februari 2022

Verlof aanvragen

Verlof buiten de schoolvakanties kan alleen in bijzondere gevallen, zoals een huwelijk of sterfgeval van naaste familie of een religieuze of wettelijke verplichting. Op vakantie met ouders valt daar niet onder, ook niet als het om lange reizen gaat of wegens grote drukte.  In sommige gevallen kan bij seizoenswerk van ouders beperkt verlof buiten de vakantieperiodes gegeven worden.

Aanvraagformulier-verlof-wegens-gewichtige-omstandigheden

Formulier Verlofaanvraag buiten vakantie

U dient dit verlof aan te vragen bij de directeur met een verlofformulier (ook verkrijgbaar bij de conciërge of de administratie). Een verlofaanvraag voor meer dan 10 schooldagen wordt doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar en moet zes weken voor de verlofdatum worden ingediend. U kunt nalezen in welke gevallen wel en geen verlof kan worden verleend op http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/

Ongeoorloofd verzuim

Op ongeoorloofd verzuim wordt streng toezicht gehouden. Hieronder valt ook het verzuim rond vakanties (luxeverzuim). De scholen zijn verplicht al het verzuim te melden van kinderen die rond vakanties niet op school aanwe­zig zijn. De leerplichtambtenaar roept de ouders altijd op voor verhoor, om toelichting op het verzuim te geven. De leerplichtambtenaren hebben een opsporingsbevoegdheid en kunnen een proces-verbaal opmaken. Een proces-verbaal wordt afgehandeld door Justitie. Als ouder(s)/ verzorger(s) kunt u bij problemen of vragen ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaren van stadsdeel Oost.