Schoolvakanties 2020-2021

Zomervakantie (2020)2 juli t/m 16 augustus 2020
Herfstvakantie 10 t/m 25 oktober 2020 (2e week: studie-/ margedagen)
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 4 januari 2021 (4 jan. studiedag)
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 7 maart 2021 (2e week: studie-/margedagen)
Goede Vrijdag en Pasen2 april t/m 5 april 2021
Meivakantie 1 mei t/m 16 mei 2021 (2e week: margedagen en Hemelvaartweekend)
Hemelvaart   13 en 14 mei 2021
Pinksteren24 mei 2021
Zomervakantie (2020)9 juli t/m 22 augustus 2021 (9 margedag)

Overige vrije dagen (studiedagen en margedagen)

Dinsdag 15 september 2020
Maandag 4 januari 2021
Woensdag 20 januari 2020
Vrijdag 11 juni 2021
Maandag 14 juni 2021

Margemiddagen (vanaf 12 u. vrij)

Donderdag 19 november 2020
Vrijdag 4 december 2020
Vrijdag 18 december 2020
Vrijdag 19 februari 2021

Verlof aanvragen

Verlof buiten de schoolvakanties kan alleen in bijzondere gevallen, zoals een huwelijk of sterfgeval van naaste familie of een religieuze of wettelijke verplichting. Op vakantie met ouders valt daar niet onder, ook niet als het om lange reizen gaat of wegens grote drukte.  In sommige gevallen kan bij seizoenswerk van ouders beperkt verlof buiten de vakantieperiodes gegeven worden.

Aanvraagformulier-verlof-wegens-gewichtige-omstandigheden

Formulier Verlofaanvraag buiten vakantie

U dient dit verlof aan te vragen bij de directeur met een verlofformulier (ook verkrijgbaar bij de conciërge of de administratie). Een verlofaanvraag voor meer dan 10 schooldagen wordt doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar en moet zes weken voor de verlofdatum worden ingediend. U kunt nalezen in welke gevallen wel en geen verlof kan worden verleend op http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/

Ongeoorloofd verzuim

Op ongeoorloofd verzuim wordt streng toezicht gehouden. Hieronder valt ook het verzuim rond vakanties (luxeverzuim). De scholen zijn verplicht al het verzuim te melden van kinderen die rond vakanties niet op school aanwe­zig zijn. De leerplichtambtenaar roept de ouders altijd op voor verhoor, om toelichting op het verzuim te geven. De leerplichtambtenaren hebben een opsporingsbevoegdheid en kunnen een proces-verbaal opmaken. Een proces-verbaal wordt afgehandeld door Justitie. Als ouder(s)/ verzorger(s) kunt u bij problemen of vragen ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaren van stadsdeel Oost.