Schoolvakanties 2022-2023

Eerste schooldag 29 augustus 2022
Herfstvakantie 14 t/m 24 oktober 2022
(14 okt. en 24 okt. zijn studiedagen)
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 9 januari 2023 (9 jan. = studiedag)
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 6 maart 2023 (6 maart = studiedag)
Goede Vrijdag en Pasen7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart   18 en 19 mei 2023
Pinksteren29 mei 2023
Junivakantie24 juni t/m 2 juli 2023
Zomervakantie (2022)21 juli t/m 3 september 2023 (21 juli = margedag)

Overige vrije dagen (studiedagen en margedagen)

Dinsdag 27 september 2022 vanaf 12.00 uur (studiemiddag)
Maandag 5 december 2022 vanaf 12.00 uur na Sintviering
Vrijdag 23 december 2022 vanaf 12.00 uur na kerstviering
Donderdag 2 februari 2023 (studiedag)
Vrijdag 24 februari 2023 vanaf 12.00 uur
Woensdag 22 maart 2023 (studiedag)
Vrijdag 21 april 2023 vanaf 12.00 uur
Vrijdag 23 juni 2023 vanaf 12.00 uur

Margemiddagen (vanaf 12 u. vrij)

Dinsdag 27 september 2022
Maandag 5 december 2022
Vrijdag 23 december 2022
Vrijdag 24 februari 2023
Vrijdag 21 april 2023
Vrijdag 23 juni 2023

Verlof aanvragen

Verlof buiten de schoolvakanties kan alleen in bijzondere gevallen, zoals een huwelijk of sterfgeval van naaste familie of een religieuze of wettelijke verplichting. Op vakantie met ouders valt daar niet onder, ook niet als het om lange reizen gaat of wegens grote drukte.  In sommige gevallen kan bij seizoenswerk van ouders beperkt verlof buiten de vakantieperiodes gegeven worden.

Aanvraagformulier-verlof-wegens-gewichtige-omstandigheden

Formulier Verlofaanvraag buiten vakantie

U dient dit verlof aan te vragen bij de directeur met een verlofformulier (ook verkrijgbaar bij de conciërge of de administratie). Een verlofaanvraag voor meer dan 10 schooldagen wordt doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar en moet zes weken voor de verlofdatum worden ingediend. U kunt nalezen in welke gevallen wel en geen verlof kan worden verleend op http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/

Ongeoorloofd verzuim

Op ongeoorloofd verzuim wordt streng toezicht gehouden. Hieronder valt ook het verzuim rond vakanties (luxeverzuim). De scholen zijn verplicht al het verzuim te melden van kinderen die rond vakanties niet op school aanwe­zig zijn. De leerplichtambtenaar roept de ouders altijd op voor verhoor, om toelichting op het verzuim te geven. De leerplichtambtenaren hebben een opsporingsbevoegdheid en kunnen een proces-verbaal opmaken. Een proces-verbaal wordt afgehandeld door Justitie. Als ouder(s)/ verzorger(s) kunt u bij problemen of vragen ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaren van stadsdeel Oost.