Op basisschool De Zuiderzee werken we vanuit het concept van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO Onderwijs). In vergelijking met andere onderwijsvernieuwingen als Montessori en Jenaplan is het OGO onderwijs nog jong. Ontstaan in de jaren ’90 en nog steeds volop in ontwikkeling. OGO is gebaseerd op de pedagogiek van Vygotski en wordt gevoed vanuit wetenschappelijk onderzoek (leerstoel VU). 

Wat is OGO Onderwijs?

OGO is gebaseerd op een vernieuwende visie op leren en onderwijzen. Als kinderen gemotiveerd en betrokken zijn, leren ze beter. Daarom werken we met thema’s die de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen. Spel en onderzoek staan centraal om kinderen de brede ontwikkeling mee te geven.

Bekijk een ‘OGO-les in groep 1/2 van De Zuiderzee

Ontwikkeling als een cultureel proces

Kinderen ontwikkelen zich in interactie met hun omgeving, in contact met volwassenen en andere kinderen.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Deelnemen aan dagelijkse activiteiten

Kinderen leren en ontwikkelen zich door deel te nemen aan dagelijkse activiteiten zoals boodschappen doen, koken, verkopen, een film maken, een presentatie verzorgen, een rondleiding geven in een museum etc.

Deze slideshow vereist JavaScript.

Leren en ontwikkelen binnen een zone van naaste ontwikkeling

Als een kind graag wil deelnemen aan een activiteit, maar nog niet alle elementen zelfstandig uit kan voeren helpt het door dit samen met een volwassene of een andere meer wetende partner te doen. Zo kom je verder.

Verantwoordelijk zijn voor het eigen ontwikkelingsproces

Een leerling neemt de verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling als hij persoonlijk betrokken is, zelf initiatieven neemt en betekenis geeft aan de activiteit.

Ontwikkeling voltrekt zich in samenhang

Emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling, het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van specifieke kennis zijn niet los van elkaar te zien.

Verschillen in ontwikkeling

Kinderen verschillen in aanleg, ervaring, opgedane kennis en culturele achtergrond. Deze verschillen mogen er zijn. Het werken met rijke en interessante thema’s zorgt ervoor dat deze verschillen benut worden.