Ouders, school en leerling zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling. Hierbij heeft ieder een eigen rol. Een goede samenwerking tussen school en ouders draagt bij aan een optimale ontwikkeling van het kind. Regelmatig vragen waar uw kind mee bezig is, af en toe binnen komen om te kijken naar werk dat uw kind gemaakt heeft of samen informatie en/of materialen zoeken bij het thema dat aan de orde is, zijn voorbeelden van deze betrokkenheid. Wij toetsen ook regelmatig de tevredenheid van ouders.

U kunt ook betrokken zijn bij activiteiten in de klas door u aan te melden als klassenouder of luizenouder of als lid van de oudervereniging (OV). Ook kunt u meedenken en meepraten in de medezeggenschapsraad (MR).

Oudervereniging 2020-2021 

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school.

Deze activiteiten worden in samenwerking met de leerkrachten georganiseerd door vrijwilligers van de oudervereniging.

De volgende activiteiten worden door de Oudervereniging door het jaar heen georganiseerd of financieel ondersteund:

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Valentijnsdisco
  • Paasfeest
  • Koningsdag
  • Avondvierdaagse
  • Ouderborrel
  • Koffieochtenden

Naast de jaarlijkse ouderbijdrage, vraagt de Oudervereniging regelmatig om hulp bij de verschillende activiteiten. Via de leerkrachten, de groepsouders, de nieuwsbrief en per mail hopen we iedere keer een passend beroep u te kunnen doen.

Hoe werkt de oudervereniging?

DSC00149De oudervereniging komt maandelijks samen om de activiteiten die op het programma staan te bespreken en voor te bereiden. Deze vergaderingen duren ongeveer 1,5 uur. De verschillende activiteiten zijn verdeeld over kleinere teams, die per activiteit gemiddeld nog 2 keer bijeenkomen om alles te organiseren. Ieder lid van de oudervereniging organiseert zo ongeveer 2 of 3 activiteiten per jaar.

Bent u beschikbaar om zo nu en dan te helpen bij de activiteiten voor de kinderen? Meld u aan via ov@abbsdezuiderzee.nl. U kunt alvast uw voorkeur voor een activiteit doorgeven.