Basisschool De Zuiderzee vindt u in Amsterdam, op IJburg, Steigereiland Noord, dichtbij Zeeburgereiland. We bieden goed en vernieuwend basisonderwijs in een veilige, geborgen omgeving. Al spelend en onderzoekend leren de kinderen. En dat met uitstekende leerresultaten. De onderwijsinspectie beoordeelde ons in oktober 2020 met een ruim voldoende! De school heeft een stabiel leerlingenaantal én een stabiel leerkrachtenteam, dus we kunnen ons blijven richten op de onderwijsontwikkeling.

De Zuiderzee zet in op de brede ontwikkeling van ieder kind. Wij willen dat kinderen actieve, betrokken en kritische wereldburgers worden. Met ons onderwijs geven we daar ruim baan aan, door kennis en vaardigden bij te brengen die ze daarvoor nodig hebben. En dat alles in een gedegen setting, met goede leerresultaten. Kortom, een veilige keuze voor vernieuwend onderwijs.

Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO)

We werken vanuit het concept Ontwikkelingsgericht onderwijs, een vernieuwende en academisch onderbouwde visie op leren en onderwijzen. Kinderen leren veel als ze zelf het nut ervan inzien. Dan zijn ze gemotiveerd en betrokken. Daarom hebben we interessante thema’s en activiteiten die de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen. Spel en onderzoek staan centraal, net als de brede ontwikkeling. Ze zijn actief bezig en leren van en met elkaar. De leerkracht doet voor en doet mee en biedt zo ieder kind de mogelijkheid een stap verder te komen.

Alle kinderen kinderen zijn welkom, mits er plaats is en wij de benodigde ondersteuning kunnen bieden.

Kom een kijkje nemen op onze school >> 

Bekijk onze Schoolgids of kijk op www.scholenopdekaart.nl

Een veilige keuze voor vernieuwend basisonderwijs

 • Ontwikkelingsgericht onderwijs; modern en wetenschappelijk onderbouwd onderwijs
 • Kleinschalige school met een uitstekend pedagogisch klimaat; ieder kind wordt gezien
 • Een goede basis in taal en rekenen
 • Veel aandacht voor taal en media, Engels vanaf groep 1
 • Ontdekkend en spelend leren
 • Veel aandacht voor bewegen, sport en spel
 • Persoonsvorming en burgerschapsvorming.
 • Vaardigheden als samenwerken, problemen oplossen, communiceren.
 • Creativiteit, leren leren, mediawijsheid en ict-vaardigheid.
 • We gaan de wereld in en halen de wereld in de school
 • Hoge betrokkenheid van kinderen, leerkrachten en ouders

Deze slideshow vereist JavaScript.