Een van de scholen op IJburg is basisschool De Zuiderzee, dichtbij Zeeburgereiland. De Zuiderzee heeft vernieuwend onderwijs in een veilige, geborgen omgeving. Al spelend en onderzoekend leren de kinderen. En dat met uitstekende leerresultaten. Wij hebben de 2e plaats Nationale Schoolprijs 2019 gewonnen.  

De Zuiderzee is een relatief kleinschalige en rustige school waar ieder kind zich welkom, veilig en uitgedaagd kan voelen. Momenteel hebben wij ongeveer 240 leerlingen in 10 groepen. Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 28. De school is gehuisvest in een prettig en licht schoolgebouw – met inpandige gymzaal – op Steigereiland-Noord. Voor de school ligt een fijn ‘speelbos’. Wij zijn ook uitstekend bereikbaar voor kinderen vanaf het Zeeburgereiland.

Momenteel krijgen wij veel aanmeldingen van nieuwe kinderen en verhuizers. Voor schooljaar 2019-2020 hebben wij nog (beperkt) plaats in groep 3 en groep 7. Ook nieuwe kleuters in groep 1 en 2 kunnen wij plaatsen.

Er zijn informatie-bijeenkomsten voor nieuwe ouders. Ook kunt u een afspraak maken met Karin Brandenburg, de directeur, directie@abbsdezuiderzee.nl  Zij kan u ook meer over de aanmelding vertellen.

 

Basisschool De Zuiderzee in het kort 

 • Ontwikkelingsgericht onderwijs; modern en wetenschappelijk onderbouwd onderwijs
 • Kleinschalige school met een uitstekend pedagogisch klimaat; ieder kind wordt gezien
 • Goede resultaten voor lezen en rekenen én aandacht voor de brede ontwikkeling van kinderen
 • Veel aandacht voor taal en media, Engels vanaf groep 1
 • Hoge betrokkenheid van kinderen, leerkrachten en ouders
 • We gaan de wereld in en halen de wereld in de school

 

Basisschool De Zuiderzee in beeld

Deze diashow vereist JavaScript.

Onze missie

Basisschool De Zuiderzee zit op IJburg waar alle* kinderen uit IJburg en Zeeburgereiland welkom zijn.
De Zuiderzee biedt kwalitatief goed en betekenisvol onderwijs en draagt bij aan de brede ontwikkeling van ieder kind.
De Zuiderzee is een plezierige plek waar we met en van elkaar leren en waar je mag zijn wie je bent.

(* Ieder kind is welkom, mits er plaats is en wij de benodigde ondersteuning kunnen bieden.)

Onze kernwaarden

 • Plezier
 • Betrokkenheid
 • Samenwerking
 • Kwaliteit

Visie

Wij streven ernaar dat kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces en dat zij ervaren dat leren voor hen zinvol en nuttig is. Door samen te werken binnen betekenisvolle activiteiten leren kinderen met en van elkaar. Ze ontdekken samen met anderen de wereld om hen heen en de rol die ze in de maatschappij kunnen vervullen. De leerkracht doet voor en doet mee en biedt zo ieder kind de mogelijkheid een stap verder te komen.

Wij willen dat kinderen actieve, betrokken en kritische burgers zijn en worden en dat zij hun eigen kwaliteiten en talenten kennen en ontwikkelen.

Met ons onderwijs willen we een zo optimaal mogelijke bijdrage leveren aan de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Daarbij dragen we bij aan een brede ontwikkeling: een goede basis in taal en rekenen, kennis van de wereld, sociale competenties, persoonsvorming en burgerschapsvorming en vaardigheden als samenwerken, problemen oplossen, communiceren, creativiteit, leren leren, mediawijsheid en ict-vaardigheid.

De school bekijken

Bent u op zoek naar een goede, relatief kleinschalige en sfeervolle basisschool en geïnteresseerd in ons onderwijs, dan bent u van harte welkom op één van onze informatieochtenden of avonden (zie pagina ‘inschrijven’). Het is ook mogelijk om de school op een ander moment te bezoeken, hiervoor kunt een afspraak maken per mail met de directeur; Rienkje van der Eijnden – directie@abbsdezuiderzee.nl

De eerstvolgende informatiebijeenkomsten zijn op:

 • woensdag 6 februari 2019 – 9.00 u.
 • woensdag 15 mei 2019 – 9.00 u.
 • vrijdag 20 september 2019 – 9.00 u.
 • woensdag 5 februari 2020 – 9.00 u.
 • woensdag 20 mei 2020 – 9.00 u

De informatiebijeenkomst bestaat uit een presentatie en een rondleiding. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Afhankelijk van de grootte van de groep en de hoeveelheid vragen duurt de bijeenkomst ca. 60-90 minuten.

Aanmelden voor de beste basisschool op IJburg

(Een toelichting op hoe u kunt inschrijven, vindt u op de pagina voor toekomstige ouders)

Laatste nieuws

Voor het laatste nieuws bezoekt u onze nieuwspagina of de pagina’s van de groepen.

Ook kunt u onze nieuwsbrieven lezen.

Rekeningnummer oudervereniging

De (vrijwillige) ouderbijdrage en kamp- en schoolreisgeld kunt u overmaken op rekening NL71 INGB 0005 1072 47 van Oudervereniging ABBS IJburg, onder vermelding van de groep en voor- en achternaam van uw kind.