De schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag           8.30 u. – 12.00 u.             13.00 u. – 15.00 u.
Woensdag                                                            8.30 u. – 12.15 u.

Praktische zaken

Bij aanvang

De deur van de hal gaat ’s ochtends om 8.15 u. open. Vanaf 8.20 u. zijn de deuren naar de gangen open. Om 8.30 uur begint de les stipt.

De ochtendpauze

Na het buitenspelen rond 10 u. eten en drinken de kinderen wat gezonds: fruit, boterham etc. Geen snoep en priklimonade! Trommels en bekers graag voorzien van een naam.

De lunchpauze

Als uw kind tussen de middag naar huis gaat, kunt u het om 12.00 u. ophalen bij de klas. (Wilt u als u vroeg bent wachten in de hal?) Van 12.55 u. mogen de kinderen weer naar binnen.

Overblijven

Kinderen die overblijven, eten in de klas onder begeleiding van vrijwilligers van de tussenschoolse opvang. De kinderen nemen zelf een gezonde lunch mee.

Na afloop

Bij het uitgaan van de school brengen wij de kinderen naar buiten.

  • Kinderen van de groepen 1 t/m 3 wachten met hun leerkracht op de ophaalplek tot ze zijn opgehaald.
  • Kinderen die naar de BSO gaan, wachten in de hal op de BSO.

Ziek melden

Tussen 8.00 u. en 8.20 u. graag de ziekmelding telefonisch doorgeven. Vanaf 8.45 u. bellen wij als uw kind zonder tegenbericht niet op school is. Verzuim zonder bericht vooraf registreren wij als ongeoorloofd.

Medische zorg

Als uw kind ziek wordt, vragen wij u het op te halen. Bij een klein ongelukje (bloedneus, schaafwond) verlenen wij eerst hulp. Mocht er iets ernstigs gebeuren, dan verlenen wij eerste hulp en nemen we contact met u op. Bent u niet bereikbaar, dan brengen wij het kind naar huisarts of ziekenhuis. We hebben team van BHV’ers.

Trakteren

Een jarig kind mag trakteren in de klas en aan de leerkrachten van de eigen verdieping. Graag een bescheiden en gezonde traktatie meegeven. Goede ideeën vindt u bijvoorbeeld op:

Verloren voorwerpen

Vergeten kledingstukken vindt u in de blauwe manden in de hal, sieraden en sleutels zijn bij de conciërge af te halen. Geef geen waardevolle spullen mee naar school.