Wij hebben in 2019 de 2e prijs gewonnen van de Nationale Onderwijsprijs in de provincie Noord-Holland. De prijs is verdiend met een filmpje dat de kinderen in het kader van het project Oorlog en vrede hebben gemaakt. Een bijzonder goed resultaat van opgedane kennis en vaardigheden en ontwikkeld inlevingsvermogen.

Het filmpje Oorlog en vrede laat zien hoe de kinderen zich hebben ingeleefd in het leven van leeftijdsgenoten die moeten vluchten uit een land waar oorlog is. De kinderen hebben zelf de verhaallijn bedacht, de teksten geschreven, het filmscript gemaakt en uitgevoerd.

Het project laat de integratie zien van kennis (burgerschap, taal, zaakvakken, actuele kwesties) en vaardigheden (samenwerken, taalvaardigheid, mediavaardigheid, creativiteit, inlevingsvermogen). De allerbelangrijkste opbrengst van dit project is het ontwikkelen van inlevingsvermogen. De jury van de Nationale Onderwijsraad was onder de indruk van het resultaat. Op 24 januari wordt in Alkmaar bekendgemaakt of De Zuiderzee doorgaat naar de landelijke finale.

Onze inzending

De start

“Stel je voor, de oorlog breekt uit en je moet vluchten. Wat neem je mee? Vul één tas met het hoogstnoodzakelijke. Je hebt nog een lange weg te gaan…”

Deze opdracht kreeg groep 8 op dag één van het thema ‘Oorlog’.

De volgende ochtend kwamen de kinderen met hun tassen en rugzakken op school en werd de inhoud bekeken en besproken. “Waarom heb jij twéé tubes tandpasta mee?”, “Kun je zo’n zware tas wel tillen als je moet lopen?” Alle kinderen actief en nieuwsgierig dankzij deze pakkende start en klaar om meer te weten te komen.

Het vervolg

Vanuit deze eerste eigen ervaring brachten de leerkrachten de verbinding tot stand met de wereld om ons heen:

  • De inhoud van de tassen van de kinderen werd geïnventariseerd en – via foto’s van een nieuwssite – vergeleken met de inhoud van tassen van echte vluchtelingen. Dit leidde tot interessante gesprekken en nieuwe ervaringen. De echte vluchtelingen hadden opvallend minder bij zich dan wat de kinderen hadden meegenomen.
  • Waar kom je eigenlijk terecht als je gevlucht bent. Via foto’s, krantenartikelen en andere teksten kwamen er antwoorden op deze vraag en ontstonden er ook weer nieuwe vragen.
  • Wat speelt er nu in de wereld? Er kwam een inventarisatie van oorlogen en conflicten in de wereld en de kinderen zochten uit wie er betrokken waren en waar het conflict om ging.
  • Hoe was dit vroeger eigenlijk? Via familieverhalen, gasten in de klas, boeken en artikelen kwam de geschiedenis voor de kinderen tot leven en deden zij nieuwe kennis op.
  • De diverse activiteiten leidde tot interessante gesprekken. Hierbij kwamen ook onderwerpen als ‘staatsinrichting’ en ‘democratie’ aan bod. De leerkrachten reikten kennis aan, stelden kritische vragen en lieten de kinderen nadenken over problemen en dilemma’s. Hierbij was het opdoen van kennis én het je kunnen verplaatsen in het gezichtspunt van een ander een belangrijk doel.

De diepte in

In de volgende fase van het thema vormden de kinderen groepjes. Ieder groepje werd expert over een bepaald onderwerp, zoals ‘vluchtelingen’, ‘de Vietnam oorlog’ of ‘dictaturen’.

Er kwamen verschillende gasten in de klas, die vertelden over hun eigen ervaringen rondom ‘Oorlog’. Ook gingen de kinderen op bezoek bij het Verzetsmuseum in Amsterdam.

De persoonlijke betrokkenheid werd extra groot toen het ging over de komst van een AZC naar IJburg. In een boeiende discussie lieten de kinderen zien zich in verschillende standpunten te kunnen verplaatsen.

Afronding

Dat de kinderen veel nieuwe kennis opgedaan hadden én hier iets mee konden doen lieten ze zien in een eindpresentatie voor ouders. Ieder groepje maakte een eigen ‘product’ voor in het Oorlogsmuseum. De uitwerkingen waren divers; een film, een presentatie, foto’s, een maquette of een kunstwerk.

Nu konden de ouders uitgenodigd worden om als gast van het museum te zien en te horen hoeveel de kinderen hadden geleerd.

Projectfilm resultaat van onderwijsprincipes De Zuiderzee

Basisschool De Zuiderzee werkt vanuit de principes van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Een vorm van projectonderwijs met hoge onderwijsopbrengsten en een brede ontwikkeling van het kind. Op de Zuiderzee is een leerlingenraad, kinderen presenteren moeiteloos voor een volle zaal, doen onderzoek, bouwen een kraanwagen of zetten een eigen onderneming op. Ook ontwikkelen ze creatieve vaardigheden met het ontwikkelen en uitvoeren van een toneelstuk of in dit specifieke geval een film.

De Nationale Onderwijsprijs – ‘De Oscar van het Nederlandse onderwijs’

De Nationale Onderwijsprijs vraagt op een positieve manier aandacht voor het onderwijs. Om bijzondere projecten in de schijnwerpers te zetten en daarmee te laten zien hoe veelzijdig het Nederlandse onderwijs is. In elke provinciehoofdstad is een finale met provinciale deelnemers. De winnaar wordt gehuldigd door de Commissaris van de Koning of de gedeputeerde voor onderwijs.