De Zuiderzee heeft een enthousiast en deskundig team. Alle groepsleerkrachten zijn niet alleen ‘gewoon bevoegd’, maar tevens opgeleid voor het geven van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Daarnaast hebben veel leerkrachten nog extra deskundigheid opgebouwd op verschillende gebieden. Zo hebben wij specialisten op het gebied van het jonge kind, rekenen, lezen en leesproblemen, gedrag, begaafdheid etc.

Bereikbaar

Alle teamleden zijn op school te bereiken. Voor contact met een groepsleerkracht belt u bij voorkeur tussen 12 en 12.55 u. of na 15.45 u. Andere teamleden zijn meestal bereikbaar tussen 8.00 u. en ca. 16.30 u. Als u ons telefonisch niet te pakken krijgt, is de e-mail een goed alternatief. U vindt de e-mailadressen van de leerkrachten in het ouderportaal. De directeur is bereikbaar via <directie@www.abbsdezuiderzee.nl>

De schoolleiding

De Zuiderzee wordt geleid door een managementteam (MT). Dit MT bestaat uit de directeur en twee bouwcoördinatoren. De directeur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het schoolbeleid. De bouwcoördinatoren ondersteunen de directeur en zijn aanspreekpunt bij diens afwezigheid.

DirecteurKarin Brandenburg
Coördinator groep 1-4Patty ten Barge
Coördinator groep 5-8Robert de Vries

Intern begeleiders en OGO coach

De intern begeleiders (IB) ondersteunen de leerkrachten met betrekking tot het vormgeven van het onderwijs in het algemeen en de leerlingenzorg in het bijzonder. Zij hebben nauw overleg met de directeur en adviseren deze ten aanzien van onderwijsinhoudelijke zaken. De IB is betrokken bij de zorg voor specifieke leerlingen en heeft dan ook contacten met ouders en externen. De OGO coach ondersteunt de leerkrachten met het vormgeven van het OGO.

Intern begeleider Esther de Heer (di-vrij)
OGO coachSascha Honig (vrij*)
Remedial teacherAnouk van Eeuwijk
Specialist begaafdheidMerel Koeman

Groepsleerkrachten

1-2A Sascha Honig(ma, di) Lotte Neering (woe t/m vrij)
1-2B Patty ten Barge(ma t/m vrij)
3A Linda Lanting(ma t/m woe) Andrea Matteman(woe t/m vrij)
4A Patricia de Geest(ma t/m vrij)
5AMim van Wingerde(ma t/m vrij) Anouk van Eeuwijk(woe)
6A Rosina Clemens(ma t/m woe)Louise Broeksma(woe t/m vrij)
7AMarc Kleinveld(ma t/m do)Marijke de Lange(vrij)
8A Robert de Vries(di t/m vrij) Sigrid Verhoek(ma)
8BMarijke de Lange(ma t/m woe) Sigrid Verhoek(woe t/m vrij)

Vakleerkrachten, leerkrachten met een speciale taak en ondersteunend personeel

GymleerkrachtJoey Hidding(ma, di, do, vrij)
Extra ondersteuningAnouk van Eeuwijk(ma t/m vrij)
ICTHarry Ockhuysen(woe, do – halve dagen)
ConciërgeNeno Markot(ma t/m vrij)
Administratief medewerksterSaadia el Assali(ma en vrij – van 9.00 – 14.00 u.)
KlassenassistenteSoerita Sewgobind(ma t/m vrij)
VVE-coördinator
CultuurcoördinatorAnouk van Eeuwijk
Vertrouwens-contactpersoonAnouk van Eeuwijk
Anti-pestcoördinatorKarin Brandenburg
TaalcoördinatorAnouk van Eeuwijk
Specialist begaafdheidMerel Koeman en Louise Broeksma
OGO-coachSascha Honig

Stagiaires

Wij vinden het belangrijk dat er ook in de toekomst goed opgeleide leerkrachten zullen zijn. Daarom begeleiden wij regelmatig stagiaires van de PABO en de ALO en van de opleiding tot onderwijsassistent (MBO niveau 4). Ook begeleiden wij soms oud-leerlingen die een snuffelstage of maatschappelijke stage bij ons lopen.