Bent u op zoek naar een goede school voor uw kind? Dan bent u van harte welkom op basisschool De Zuiderzee. U vindt hier alle informatie over de informatiebijeenkomsten en het registreren van uw kind. 

Vanwege de ligging in het uiterste noorden van IJburg wordt De Zuiderzee ook steeds populairder voor kinderen van Zeeburgereiland. De afstand is goed te doen met de fiets; een veilig fietspad verbindt Zeeburgereiland (zonder oversteken) met de school op Steigereiland-Noord. Natuurlijk zijn alle andere kinderen ook van harte welkom. Ouders van de huidige kinderen noemen in een tevredenheidsonderzoek de kleinschaligheid en de sfeer van de school vaak als positief.

Informatiebijeenkomsten

woensdag 6 oktober 2021, 9.00 uur – vol!

donderdag 7 oktober 2021, 9.00 uur

maandag 11 oktober 2021, 9.00 uur

Voor ouders die hun kind voor 5 november 2021 moeten aanmelden op een basisschool organiseren wij weer informatiebijeenkomsten. Om goed de coronamaatregelen te kunnen handhaven doen wij dat in groepjes van maximaal 8 personen. U moet zich daarom van tevoren even opgeven. Wij delen u dan in op één van bovengenoemde data.

If you have to register your child in a primary school before November 5th 2021, we offer you some dates so you can get an impression of our school. Because of the coronameasures we can only see 8 persons at the time. So please sign up and you’ll get an appointment at one of the dates mentioned above.

Opgeven/ sign up: directie@abbsdezuiderzee.nl

Kunt u helemaal niet op één van de genoemde data, dan kunt u ook de presentatie online bekijken. U vindt hier een link naar de presentatie over de school.

If you are not able to meet us at the dates we offer, you can also watch the presentation online.
Please press this link to the presentation about the school.

Heeft u nog specifieke vragen? Any questions? Dan kun u deze mailen naar: directie@abbsdezuiderzee.nl of even bellen mag ook: 020 – 416 58 62.

The presentation is mostly Dutch-spoken, but the reading text is in English

Registreren kinderen onder de 4 jaar

De eerste registratie van kinderen onder de 4 jaar in Amsterdam gebeurt centraal:

  1. Ouders ontvangen van de gemeente een registratieformulier voor de basisschool en een folder met informatie over de Amsterdamse scholenring, de centrale registratieprocedure in Amsterdam.
  2. Het ingevulde formulier levert u bij ons in; wij voeren de gegevens in het centrale systeem in.
  3. Na de loting ontvangt u bericht dat uw kind bij ons geplaatst zou kunnen worden.
  4. Wij sturen u vervolgens een bevestiging met daarbij ons inschrijfformulier.
  5. Na ontvangst van het inschrijfformulier bevestigen wij u de definitieve aanmelding. U hoort dan van ons in welke groep en bij welke leerkracht uw kind geplaatst wordt en wij houden een plek voor uw kind vrij.
  6. Zes tot vier weken voordat uw kind vier jaar wordt, nodigt de leerkracht u uit voor een kennismakingsgesprek. Dan bespreken we goed of wij uw kind het onderwijs kunnen bieden dat uw kind nodig heeft. Ook maken we dan afspraken hoe we gaan starten en over het wennen op school.

Verhuisd naar IJburg of Zeeburgereiland

Als u naar IJburg of Zeeburgereiland verhuist en uw kind is al vier jaar of ouder, dan kunt u een mail sturen naar de directie met de verzoek of er plaats is op onze school. Wij zullen dan met u contact opnemen om te vertellen óf er plaats is en zo ja, u uitnodigen voor een gesprek.

Wij zullen u ook meteen toestemming vragen om even contact te mogen opnemen met de school van herkomst. Dan weten we of wij uw kind de onderwijsbehoeften kunnen bieden die het nodig heeft. (Zie verder de schoolgids en het SOP.) Als dat zo is, is uw kind welkom en maken we met u afspraken over de start op de Zuiderzee. U krijgt dan van ons een inschrijfformulier. Vervolgens moet u uw kind dan laten uitschrijven op de school van herkomst. De school stuurt ons een onderwijskundig rapport toe.

Overstappen van een andere school

Wilt u uw kind laten overstappen vanaf een andere school op IJburg of Zeeburgereiland, dan is daar vaak een bijzondere reden voor. Het is dan belangrijk dat u de directeur van de school van herkomst op de hoogte brengt van uw voornemen om over te stappen. Wij zullen dan met u een afspraak te maken om deze reden met ons te bespreken en vervolgens ook contact opnemen met de school van herkomst. Op IJburg is de afspraak dat kinderen in principe alleen van school wisselen aan het einde van een schooljaar. (Zie verder de tekst in onze schoolgids.) Verder geldt voor de overstappers dezelfde procedure als voor andere zij-instromers.

Nieuwkomers vanuit het buitenland

Kinderen van zes jaar en ouder die vanuit het buitenland naar Nederland verhuizen en nog geen Nederlands spreken, melden wij aan bij  het Meldpunt Nieuwkomers. Zij gaan dan eerst naar de Bataviaschool of een andere school voor nieuwkomers, waar zij een intensieve taalcursus volgen. Jongere kinderen kunnen direct bij ons op school worden geplaatst, mits er plaats is.

Inschrijven

Voor kinderen jonger dan 4 jaar: Centrale aanmelding via de Amsterdamse Scholenring