Bent u op zoek naar een goede school voor uw kind? Dan bent u van harte welkom op basisschool De Zuiderzee. U vindt hier alle informatie over de informatiebijeenkomsten en het registreren van uw kind. 

Vanwege de ligging in het uiterste noorden van IJburg wordt De Zuiderzee ook steeds populairder voor kinderen van Zeeburgereiland. De afstand is goed te doen met de fiets; een veilig fietspad verbindt Zeeburgereiland (zonder oversteken) met de school op Steigereiland-Noord. Natuurlijk zijn alle andere kinderen ook van harte welkom. Ouders van de huidige kinderen noemen in een tevredenheidsonderzoek de kleinschaligheid en de sfeer van de school vaak als positief.

Informatiebijeenkomsten

vrijdag 10 februari 2023, 9.00 uur

woensdag 15 februari 2023, 9.00 uur

Voor ouders die hun kind tot en met 9 maart 2023 moeten aanmelden op een basisschool organiseren wij twee informatiebijeenkomsten. Graag horen wij op welke dag wij u kunnen verwachten. U moet zich daarom van tevoren even opgeven.

If you have to register your child in a primary school until March 9, 2023, we offer you two dates so you can get an impression of our school. We would like to know at what day we can expect you. So please sign up.

Opgeven/ sign up: directie@abbsdezuiderzee.nl

Kunt u helemaal niet op één van de genoemde data, dan kunt u ook de presentatie online bekijken. U vindt hier een link naar de presentatie over de school.

If you are not able to meet us at the dates we offer, you can also watch the presentation online.
Please press this link to the presentation about the school.

Heeft u nog specifieke vragen? Any questions? Dan kun u deze mailen naar: directie@abbsdezuiderzee.nl of even bellen mag ook: 020 – 416 58 62.

The presentation is mostly Dutch-spoken, but the reading text is in English

Registreren kinderen onder de 4 jaar

De eerste registratie van kinderen onder de 4 jaar in Amsterdam gebeurt centraal en op vrijwel alle Amsterdamse scholen op dezelfde manier:

Zie ook Folder Naar de basisschool in schooljaar 2023-2024.
See Brochure Starting primary school 2022-2023

 1. Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.
 2. Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 3. Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
  Let op:
  . Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, moet het formulier bij ons worden ingeleverd. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
  · Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 4. Als De Zuiderzee uw eerste voorkeursschool is, kunt u het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school inleveren.
 5. Na de loting ontvangt u van ons bericht dat uw kind bij ons geplaatst zou kunnen worden (bewijs van registratie).
 6. Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.
 7. In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:
  1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
  2. uw kind zit op een IKC;
  3. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
  4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).
 8. Wij sturen u vervolgens ons eigen inschrijfformulier.
 9. Wanneer u vervolgens het ingevulde inschrijfformulier weer bij ons heeft gebracht, is de registratie definitief.
 10. Zes tot vier weken voordat uw kind vier jaar wordt, nodigt de leerkracht u uit voor een kennismakingsgesprek. Dan bespreken we goed of wij uw kind het onderwijs kunnen bieden dat uw kind nodig heeft. Ook maken we dan afspraken hoe we gaan starten en over het wennen op school.
  Uitzondering: Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.
 11. De officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begin

Geen voorkeursformulier?

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: bboamsterdam.nl Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Voorrangsscholen

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool. Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:
· kinderen geboren tussen 1 september 2019 en 31 december 2019: 9 maart 2023
· kinderen geboren tussen 1 januari 2020 en 30 april 2020:  1 juni 2023
· kinderen geboren tussen 1 mei 2020 en 31 augustus 2020:  2 november 2023

Een plaats op de basisschool

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst.
Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking op de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.
1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie.
2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie en volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.

Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
8. Het kind woont buiten Amsterdam.

Meer informatie

Helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen): tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

Gaat u verhuizen naar IJburg of Zeeburgereiland?

Als u naar IJburg of Zeeburgereiland verhuist en uw kind is al vier jaar of ouder, dan kunt u een mail sturen naar de directie met de verzoek of er plaats is op onze school. Wij zullen dan met u contact opnemen om te vertellen óf er plaats is en zo ja, u uitnodigen voor een gesprek.

Wij zullen u ook meteen toestemming vragen om even contact te mogen opnemen met de school van herkomst. Dan weten we of wij uw kind de onderwijsbehoeften kunnen bieden die het nodig heeft. (Zie verder de schoolgids en het SOP.) Als dat zo is, is uw kind welkom en maken we met u afspraken over de start op de Zuiderzee. U krijgt dan van ons een inschrijfformulier. Vervolgens moet u uw kind dan laten uitschrijven op de school van herkomst. De school stuurt ons een onderwijskundig rapport toe.

Overstappen van een andere school

Wilt u uw kind laten overstappen vanaf een andere school op IJburg of Zeeburgereiland, dan is daar vaak een bijzondere reden voor. Het is dan belangrijk dat u de directeur van de school van herkomst op de hoogte brengt van uw voornemen om over te stappen. Wij zullen dan met u een afspraak te maken om deze reden met ons te bespreken en vervolgens ook contact opnemen met de school van herkomst. Op IJburg is de afspraak dat kinderen in principe alleen van school wisselen aan het einde van een schooljaar. (Zie verder de tekst in onze schoolgids.) Verder geldt voor de overstappers dezelfde procedure als voor andere zij-instromers.

Nieuwkomers vanuit het buitenland

Kinderen van zes jaar en ouder die vanuit het buitenland naar Nederland verhuizen en nog geen Nederlands spreken, melden wij aan bij  het Meldpunt Nieuwkomers. Zij gaan dan eerst naar de Bataviaschool of een andere school voor nieuwkomers, waar zij een intensieve taalcursus volgen. Jongere kinderen kunnen direct bij ons op school worden geplaatst, mits er plaats is.