Bent u op zoek naar een goede school voor uw kind? Dan bent u van harte welkom op basisschool De Zuiderzee. U vindt hier alle informatie over de informatiebijeenkomsten en het aanmelden van uw kind. 

Vanwege de ligging in het uiterste noorden van IJburg wordt De Zuiderzee steeds populairder voor kinderen van Zeeburgereiland. De afstand is goed te doen met de fiets; een veilig fietspad verbindt Zeeburgereiland (zonder oversteken) met de school op Steigereiland-Noord. Natuurlijk zijn alle andere kinderen ook van harte welkom. Ouders van de huidige kinderen noemen in een tevredenheidsonderzoek de kleinschaligheid en de sfeer van de school vaak als positief.

Informatiebijeenkomsten

Helaas kunnen wij door de coronamaatregelen op dit moment geen nieuwe ouders in de school ontvangen. Maar als we onze informatie niet ‘live’ kunnen delen, dan doen we het online. Op 20 mei vindt u op deze site een link naar de presentatie over de school.

De presentatie is Nederlands gesproken, maar de leestekst is in het Engels

Heeft u achteraf specifieke vragen? Dan kun u deze mailen naar: directie@abbsdezuiderzee.nl of even bellen mag ook: 020 – 416 58 62.

Information meeting

Due to the corona measures the information meeting on Wednesday 20th May 2020 – 9.00 am. will not take place!

Unfortunately we are currently unable to welcome new parents in the school. Instead of that we will have an online presentation. May 20th you will find a link to the presentation about the school.

The presentation is spoken in Dutch, but the reading text is in English

If you have any specific questions afterwards, you can send an email to directie@abbsdezuiderzee.nl of call: 020 415 58 62

 

Aanmelden kinderen onder de 4 jaar

De eerste aanmelding van kinderen onder de 4 jaar in Amsterdam gebeurt centraal:

  1. Ouders ontvangen van de gemeente een aanmeldformulier voor de basisschool en een folder met informatie over de Amsterdamse scholenring, de centrale aanmeldprocedure in Amsterdam.
  2. Het ingevulde formulier levert u bij ons in; wij voeren de gegevens in het centrale systeem in.
  3. Na de loting ontvangt u bericht dat uw kind bij ons geplaatst kan worden.
  4. Wij sturen u vervolgens een bevestiging met daarbij ons inschrijfformulier.
  5. Na ontvangst van het inschrijfformulier bevestigen wij u de definitieve aanmelding. U hoort dan van ons in welke groep en bij welke leerkracht uw kind geplaatst wordt en wij houden een plek voor uw kind vrij.
  6. Vier weken voordat uw kind vier jaar wordt, nodigt de leerkracht u uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maakt u samen afspraken over het wennen op school.

Verhuisd naar IJburg of Zeeburgereiland

Als u naar IJburg of Zeeburgereiland verhuist en uw kind is al vier jaar of ouder, dan kunt u uw kind rechtstreeks bij ons aanmelden via ons Aanmeld- en inschrijfformulier, ook af te halen bij de conciërge. Na ontvangst van het formulier, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.Het is fijn als u dit minimaal zes weken voor de startdatum of voor de zomervakantie doet.

Als wij plek hebben voor uw kind, nemen wij contact op met de school van herkomst. Op basis van die informatie van de vorige school besluiten wij of wij uw kind de onderwijsbehoeften kunnen bieden die het nodig heeft of de school over voldoende financiële middelen beschikt voor eventuele extra ondersteuning. (Zie verder de schoolgids en het SOP.) Als dat zo is, is uw kind welkom en maken we met u afspraken over de start op de Zuiderzee. U moet uw kind dan  laten uitschrijven op de school van herkomst. De school stuurt ons een onderwijskundig rapport toe.

Wanneer er sprake is van bijzondere ondersteuningsbehoeften of andere bijzonderheden, is het aan te raden om eerst een afspraak te maken op school, voordat u uw kind aanmeldt.

Overstappen van een andere school

Wilt u uw kind laten overstappen vanaf een andere school op IJburg of Zeeburgereiland, dan is daar vaak een bijzondere reden voor. Wij raden u aan een afspraak te maken om deze reden met ons te bespreken. Ook is het belangrijk dat u de directeur van de school van herkomst op de hoogte brengt van uw voornemen om over te stappen. Op IJburg is de afspraak dat kinderen alleen van school wisselen aan het einde van een schooljaar. (Zie verder de tekst in onze schoolgids.) Verder geldt voor de overstappers dezelfde procedure als voor andere zij-instromers.

Nieuwkomers vanuit het buitenland

Kinderen van zes jaar en ouder die vanuit het buitenland naar Nederland verhuizen en nog geen Nederlands spreken, melden wij aan bij  het Meldpunt Nieuwkomers. Zij gaan dan eerst naar de Bataviaschool of een andere school voor nieuwkomers, waar zij een intensieve taalcursus volgen. Jongere kinderen kunnen direct bij ons op school worden geplaatst, mits er plaats is.

Inschrijven

Aanmeld- en inschrijfformulier De Zuiderzee

Centrale aanmelding via de Amsterdamse Scholenring