Basisschool de Zuiderzee werkt nauw samen met de Peuteropvang van Partou vanuit hetzelfde krachtige pedagogisch concept om zo een doorgaande lijn te realiseren voor de kinderen vanaf 2 jaar. Spelend leren in een veilige en liefdevolle omgeving is daarbij de basis.

Hieronder leest u de informatie van Partou over de Peuteropvang.

 

Welkom bij de Peuteropvang van Partou!

In onze sfeervolle kinderopvang aan de Brigantijnkade 53 bieden wij peuteropvang voor peuters van 2-4 jaar. Hier krijgen peuters alle ruimte om zich in een veilige en liefdevolle omgeving te ontwikkelen en voor te bereiden op de basisschool. Plezier maken staat hierbij centraal!

Voorbereiding op de basisschool

We werken aan een doorgaande ontwikkellijn voor de kinderen, van de voorschoolse periode (2 tot 4 jaar) naar de vroegschoolse periode (4 tot 6 jaar). Kinderen ontwikkelen bij ons spelenderwijs sociaal-emotionele, motorische, taal- en rekenvaardigheden. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven om op die manier de schoolprestaties en het schoolsucces te verbeteren. VVE wordt aangeboden aan de hand van een educatief programma. Bij ons volgen de kinderen het erkende programma startblokken.

Startblokken

Met het programma ‘Startblokken’ bieden we de kinderen een combinatie van spelen, ervaren en leren. Zo stimuleren we de peuters in spelontwikkeling door taal en denken uit te lokken. De thema’s waarmee we werken zijn thema’s die betekenisvol zijn voor de kinderen. De activiteiten worden door de pedagogisch medewerkers bedacht. Deze spelactiviteiten lokken interesse, enthousiaste en actieve betrokkenheid van de kinderen uit, waardoor de continue ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd. Startblokken is bedoeld voor alle kinderen van 0 tot 6 jaar.

Samenwerking:

Wij werken nauw samen met basisschool De Zuiderzee om de doorgaande lijn te stimuleren doen wij het volgende:

•Een aantal keer per jaar vindt er uitwisseling van peuters en kleuters plaats. Een groepje peuters mag een kijkje nemen in de kleuterklassen en een aantal kleuters mag op de voorschool meedraaien. Gezocht wordt naar momenten waarop de kleuters een rol kunnen hebben bij het thematiseren en omgekeerd.

•Wij proberen thema’s op elkaar af te stemmen.

•Wij proberen samen gezamenlijk feesten te vieren zoals het sinterklaas en kerstfeest.

Openingstijden

In de schoolweken is de peuterschool geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 13.30 uur.

Tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen zijn wij gesloten.

Ons team

Onze medewerkers zijn vve getraind en hebben een taaltest afgerond. Zo kunnen zij de peuters naar ontwikkelingsbehoeften verschillende activiteiten en begeleiding aanbieden. We werken in kleine groepen, zodat we ieder kind veel persoonlijke aandacht kunnen geven. Uw kind heeft bij ons een eigen, vaste groep met twee vaste pedagogisch medewerkers. Fijn en vertrouwd!

Nieuwsgierig geworden?

Wij geven u graag een vrijblijvende rondleiding. Neem voor meer informatie contact op via onderstaande contactgegevens of bel met onze afdeling klantenservice via 088 235 75 00.

Meer informatie: https://www.partou.nl/kinderopvang/amsterdam/peuteropvang-brigantijnkade-53

rhimou.achefay@partou.nl

06-12815590