De kinderen van basisschool de Zuiderzee gaan naar verschillende organisaties voor de BSO (buitenschoolse opvang). In de school of dichtbij. Zij worden opgehaald vanuit de centrale hal.

De meeste kinderen gaan naar het inpandige Partou Brigantijnkade of naar Partou Ed Pelsterpark, naar BSO de Kindergarden (verderop in de straat) of naar de Kleine Wereld  of UniKidz  (op het andere Steigereiland). Deze organisaties bieden allen naschoolse opvang. De Kleine Wereld biedt ook voorschoolse opvang. In vakantieperiodes en tijdens studiedagen kunt u bij deze organisaties vaak ook een losse dag afnemen.

Informatie die wij als school krijgen van de organisaties voor BSO en die voor onze ouders en kinderen van belang of handig is, delen we op deze pagina.

IKC starten

Basisschool de Zuiderzee wil een IKC (Integraal Kindcentrum) starten. Daarover lopen nu gesprekken met Partou en de gemeente. We hopen u zomer 2019 meer te vertellen. Wilt u daarover op de hoogte gehouden worden? Laat het dan hier weten!

Informatie aangeleverd door de buitenschoolse opvang

Flyer Partou Brigantijnkade (BSO)

Informatie over Unikidz