Betekenisvol taalonderwijs in groep 2-3

Kleine beestjes zoeken en onderzoeken, de natuur in, spelen in de onderzoekshoek en de bouwhoek én ook nog veel nieuwe woorden leren, leren lezen en schrijven en kennis van de wereld opdoen. In ons onderwijs zijn spelen en leren geen verschillende zaken, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit levert plezier in leren op én goede resultaten. Kijk maar eens naar de aandacht waarmee de kinderen van groep 2-3 deze teksten hebben geschreven en geïllustreerd.