Plannen voor Integraal Kindcentrum (IKC)

Basisschool de Zuiderzee heeft plannen voor een IKC voor IJburg en Zeeburgereiland. De gemeente is op voorhand positief. Het schoolplein vormt een cruciale rol in de besluitvorming.

Eén voorziening voor onderwijs en opvang voor alle kinderen van 0-12 jaar. Eén locatie waar u zowel uw jongste als uw oudere kind brengt en haalt. Eén pedagogische visie en een doorgaande lijn in de organisatie en werkwijze. Zou zo’n Integraal Kindcentrum (IKC) niet handig zijn?

Wij zijn in gesprek met Partou Kinderopvang over de mogelijkheden tot het vormen van zo’n Integraal Kindcentrum. De voorschool van Partou zit al in ons gebouw. We werken al samen met deze voorschool, waarbij de pedagogische visie en de werkwijze hetzelfde zijn. Ook is er overleg met de BSO.

IKC voor IJburg én Zeeburgereiland

Een IKC op deze plek op IJburg (Steigereiland-Noord) zou ook een aanwinst voor de ouders van Zeeburgereiland zijn. We merken nu al veel belangstelling voor onze school vanuit Zeeburgereiland. Op de voorschool zitten al kindjes van het naburige eiland. Eén locatie voor school en opvang zou een uitkomst zijn.

In een IKC gaat deze samenwerking nog wat verder en zal Partou op de Brigantijnkade ook een dagverblijf voor 0-2 jarigen starten. Hoe de samenwerking binnen IKC de Zuiderzee er precies uit gaat zien, ligt nu nog niet vast. Daar gaan we te zijner tijd ook ouders en leerkrachten bij betrekken. De MR heeft al positief gereageerd op het idee.

Besluit hangt samen met kavel 127 j

Op dit moment zijn we in gesprek met de gemeente. De mogelijkheden voor de vorming van een IKC hangt samen met de ontwikkeling van 127 j (ons huidige schoolplein). De gemeente staat welwillend tegenover onze plannen. We verwachten dat de gemeente in de zomer van 2019 een besluit zal nemen over de inrichting van het kavel.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de komst van IKC de Zuiderzee? Laat het ons weten!