ICT, nieuwe media en andere digitale middelen zijn niet meer weg te denken uit de wereld om ons heen. Ook op de Zuiderzee maken we gebruik van deze middelen. De inzet van ICT is daarbij nadrukkelijk een middel en geen doel op zich. Wij vinden het belangrijk dat kinderen ook op andere manieren – met hun hele lijf – leren.

We leren kinderen om kritisch te zijn t.a.v. digitale bronnen. We leren ze ook hoe ze veilig gebruik kunnen maken van moderne middelen. Het gebruik van ICT en media is niet statisch, wij nemen kennis van ontwikkelingen en gaan mee in ontwikkelingen die passen bij onze visie op goed onderwijs.

Digiborden

In alle groepen is een digibord (digitaal schoolbord) aanwezig. Dit wordt op vele manieren gebruikt:

 • Via foto’s en films (o.a. van SchoolTV) komt ‘de echte wereld’ binnen in de school. Kinderen worden nieuwsgierig gemaakt, krijgen vragen, vinden antwoorden op hun vragen en wisselen informatie uit.
 • Bij taal- en rekenen wordt gebruik gemaakt van moderne software als ondersteuning van de uitleg door de leerkracht. Via de ‘digi-juf’ maken we gebruik van Engelse ‘native-speakers’.
 • Op het digibord worden de gesprekken en ideeën van kinderen verzameld en vastgelegd. In een later stadium wordt deze informatie teruggehaald en vastgelegd.
 • Kinderen presenteren de uitkomsten van hun onderzoek via het digibord. Zij doen dit op allerlei manieren, zoals met een mindmap, een filmpje of een Prezi.
 • Op het digibord laat de leerkracht zien hoe je informatie op internet kan vinden en hoe je daar mee om kunt gaan.
 • Enzovoorts.

099

Computers in de klas

We maken gebruik van verschillende soorten digitale middelen, passend bij de leeftijd en werkwijze van de kinderen. Elke klas beschikt over een flink aantal devices. Als er nog extra apparaten nodig zijn, kunnen deze worden geleend van een buurgroep. De computers worden doorlopend gebruikt, bijvoorbeeld voor het volgende:

 • Kinderen rekenen tenminste 15-30 minuten per week met de software van Wereld in Getallen. Deze recente rekenmethode heeft het gebruik van software geïntegreerd in het programma opgenomen.
 • Kinderen oefenen spelling met de software van Taal Actief.
 • Kinderen maken gebruik van diverse Apps.
 • Kinderen zoeken naar antwoorden op vragen met behulp van zoekmachines en internet. (En wij leren ze hoe ze dit veilig kunnen doen en hoe zij de betrouwbaarheid van bronnen op waarde kunnen schatten.)
 • Kinderen schrijven teksten en/of geven deze vorm met behulp van een tekstverwerkingsprogramma. Ook worden er programma’s gebruikt voor het maken van een mindmap e.d.
 • Kinderen maken een presentatie van hun onderzoeksuitkomsten en gebruiken daarbij diverse middelen.
 • Kinderen lezen/luisteren digitale (prenten)boeken.
 • De leerkracht maakt gebruik van digitale volgsystemen.

DSC00084

Mediawijsheid

Leerkrachten besteden aandacht aan het verstandig gebruiken van media. Daarbij komen vele aspecten van mediawijsheid aan bod. In alle klassen zijn activiteiten die passen bij de leerlijn mediawijsheid. Groep 7 neemt jaarlijks deel aan de landelijke week van de mediawijsheid.

088

Programmeren, robotica, virtual reality en andere nieuwe digitale middelen

De ontwikkelingen op digitaal gebied gaan snel. Wij houden ons op de hoogte van mogelijkheden en maken bewuste keuzes, passend bij onze onderwijsvisie en werkwijze. We werken daarin samen met deskundigen van buiten de school, bijvoorbeeld met het steunpunt wetenschap en techniek van de UvA. Wij maken regelmatig gebruik van producten van dit steunpunt. In de afgelopen jaren hebben de kinderen bijvoorbeeld kennis gemaakt met programmeren (met Beebots en met ‘scratch’).

In schooljaar 2018-2019 en 2019-2020 maken wij gebruik van de subsidie voor W&T van de gemeente Amsterdam. Deze gebruiken we om onze eigen kennis van nieuwe digitale middelen verder te vergroten en in te kunnen zetten in de klas.

Website

Elke groep heeft een eigen pagina op de website. Leerkrachten en kinderen maken gebruik van deze pagina’s om verslag te doen van de activiteiten in de groep.

2014-12 Afsluiting feesten en tradities 5

Twitter en Facebook

U kunt ons volgen op Twitter en Facebook. Hier verschijnen nieuwsberichten die wij plaatsen op de website.