Het gebruik van oude (boeken, teksten, beelden etc.) en nieuwe media (film, internet, computerapplicaties etc.) is geen doel op zich, maar een middel. Het gebruik van verschillende media sluit dan ook naadloos aan op onze Ontwikkelingsgerichte Onderwijs.

Kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om zich heen en gaan op onderzoek uit. Kinderen gebruiken verschillende media bij hun onderzoek en bij het presenteren van hun antwoord. Hierbij maken we gebruik van zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ media. De leerkracht ondersteunt, stuurt en stelt vragen. Zij zorgt ervoor dat de kinderen kennis opdoen en vaardigheden leren.

Voorbeelden van het gebruik van taal en media binnen het thema

Oriëntatiefase

In deze fase zorgt de leerkracht ervoor dat het thema bij de kinderen gaat leven, dat zij nieuwsgierig worden en vragen krijgen. Er worden ervaringen opgedaan en naar boven gehaald, de voorkennis van de kinderen wordt geactiveerd en nieuwe kennis wordt aangeboden. Dit doen we door erop uit te gaan, met films, boeken en materialen. De activiteiten in deze fase worden op verschillende manieren gedocumenteerd.

Deze diashow vereist JavaScript.

 

De onderzoeksfase

Tijdens de onderzoeksfase gaan de kinderen verder aan de slag met de vragen die in de oriënterende fase ontstaan zijn. Zij doen onderzoek op basis van bronnen (boeken, digitale bronnen etc.), ontwerpen en experimenten. We gaan de wereld in om die te onderzoeken en halen de wereld in de school (film, gast-in-de-klas, boeken, materialen etc.)

Het onderzoeksproces en de bevindingen worden gedocumenteerd. Zo doen de kinderen niet alleen belangrijke onderzoeksvaardigheden op, maar leren zij ook beter lezen en schrijven, breiden hun woordenschat uit, doen kennis van de wereld op en leren samenwerken.

Deze diashow vereist JavaScript.

Presenteren van wat geleerd is

De kinderen presenteren hun bevindingen tussentijds aan elkaar en aan de leerkracht. Ze doen dit op verschillende manieren, zowel schriftelijk, als mondeling en beeldend. In de bovenbouw wordt in de loop van het thema vaak naar een eindproduct of eindpresentatie toegewerkt. Dit eindproduct kan heel veel verschillende vormen hebben, denkt u aan een voorstelling, een museum, een winkel, een boekenbal, een escaperoom, een sportdag, een maaltijd, een boek, een film of een actie. Vaak worden ouders uitgenodigd om te zien wat de kinderen hebben geleerd en gedaan en samen het thema af te sluiten.

Deze diashow vereist JavaScript.