Wij leggen in ons onderwijs een extra accent op ‘Taal en Media’. De extra aandacht voor taal en media sluit naadloos aan op onze ontwikkelingsgerichte manier van werken en bij de cultuurleerlijn ‘literatuur’.

Teksten, teksten, tekstenWelk boek lees jij het liefst?

Wie sterk is in taal heeft een grote voorsprong in onze talige wereld. Door kinderen veel in aanraking te laten komen met boeken en andere vormen van geschreven taal, worden zij gemotiveerd om zelf lezer en schrijver te worden. Al in de kleutergroepen vinden veel ge
letterde activiteiten plaats en gaan veel kinderen al lezen en schrijven. In eerste instantie lezen en schrijven zij ‘alsof’ waarbij zij tekeningen en krabbels maken. Dit ontwikkelt zich en eind groep 2 kunnen sommige kinderen al echte boekjes lezen en eenvoudige teksten schrijven. In de midden- en bovenbouw wordt hierop voortgebouwd. Kinderen schrijven zelf teksten en lezen die van anderen. Er is veel aandacht voor mondelinge taal en woordenschat en voor leesplezier en leesbegrip. Kinderen van de bovenbouw beheren de eigen boekwinkel ‘Boek aan Zee’ in de hal van de school.

Een vroege start met Engels

Jonge kinderen zijn nog heel taalgevoelig. Wij maken gebruik van deze gevoeligheid voor het leren van een vreemde taal door al vanaf groep 1 Engels aan te bieden. Dit gaat uiteraard spelenderwijs en op een manier die past bij jonge kinderen. De nadruk ligt op het luisteren naar en reageren op de vreemde taal. Vanaf groep 5 leren kinderen om ook te lezen en te schrijven in het Engels.

Kritisch leren gebruiken van media bij het onderzoeken van de wereld099

Kinderen onderzoeken de wereld. Zij doen dit door de wereld in te gaan, maar ook door de wereld in de school te halen. Via allerlei media (boeken, film, online informatie via zoekmachines, echte spullen enz.) vinden zij antwoorden op de vragen die zij hebben. Zij leren om kritisch om te gaan met deze bronnen. De antwoorden op hun vragen worden gepresenteerd. Hierbij worden ook verschillende media ingezet (posters, boeken, informatieborden, tekeningen, film, powerpoint, digitale presentaties, bouwwerken enz.).

Naar ‘Gebruik van media binnen het onderzoekend leren’