Onze school onderscheidt zich van andere basisscholen op de volgende punten:

Ontwikkelingsgericht onderwijs

 • Modern en wetenschappelijk onderbouwd onderwijs
 • Betrokken leren binnen een betekenisvolle, thematische context
 • Spelend en onderzoekend leren
 • Kritische burgers zijn en worden
 • Leren van en met elkaar (samenwerkend leren)
 • Steeds een stapje verder komen door te werken in de zone van naaste ontwikkeling
 • Aandacht voor een brede ontwikkeling

Meer weten…

Een goed pedagogisch klimaat

 • Je welkom, veilig en uitgedaagd voelen
 • Aandacht voor een positief groepsklimaat
 • Kinderen worden gezien en gehoord

Meer weten…

Een accent op Taal en Media

 • Een vroege start met Engels
 • Kritisch leren omgaan met (moderne) media
 • Teksten, teksten, teksten

Meer weten…

Goede resultaten voor taal en rekenen én aandacht voor de brede ontwikkeling

Meer weten…