Op de Zuiderzee werken we vanuit het concept van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). OGO is gebaseerd op een vernieuwende visie op leren en onderwijzen. Kinderen leren veel als zij gemotiveerd en betrokken zijn en als zij zelf het nut zien van wat zij leren. Er wordt daarom gewerkt met interessante thema’s en activiteiten die de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen. Kinderen kunnen actief bezig zijn en het leren van en met elkaar neemt een belangrijke plaats in. Spel en onderzoek staan centraal en het gaat om brede ontwikkeling.

In vergelijking met andere onderwijsvernieuwingen als Montessori en Jenaplan is het OGO nog een jong concept dat ontstaan is in de jaren ’90 en nog steeds volop in ontwikkeling is. Het OGO concept is gebaseerd op de pedagogiek van Vygotski en wordt gevoed vanuit wetenschappelijk onderzoek.

Het OGO concept kent een aantal belangrijke uitgangspunten:

Ontwikkeling als een cultureel proces:
Kinderen ontwikkelen zich in interactie met hun omgeving. In het contact met volwassenen en andere kinderen worden leer- en ontwikkelingsprocessen in gang gezet.

Deze diashow vereist JavaScript.

Eerst deelnemen:
Kinderen leren en ontwikkelen zich door deel te nemen aan activiteiten die ze tegenkomen in hun sociaal culturele werkelijkheid, zoals boodschappen doen, koken, verkopen, een film maken, een presentatie verzorgen, een rondleiding geven in een museum etc.

Deze diashow vereist JavaScript.

Leren en ontwikkelen binnen een zone van naaste ontwikkeling:
Kinderen ontwikkelen zich binnen ‘de zone van de naaste ontwikkeling’. Deze ontstaat als een kind graag wil deelnemen aan een activiteit, maar nog niet alle elementen zelfstandig uit kan voeren. Door samen met een volwassene of een andere meer wetende partner iets te doen wat je nog niet zelfstandig kunt, kom je verder.

Zingeving en verantwoordelijk zijn voor het eigen ontwikkelingsproces:
Een leerling neemt de verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling als hij persoonlijk betrokken is, zelf initiatieven neemt en betekenis geeft aan de activiteit.

ln samenhang:
Ontwikkeling voltrekt zich in samenhang. Emotionele ontwikkeling, sociale ontwikkeling, het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van specifieke kennis zijn niet los van elkaar te zien.

Verschillen in ontwikkeling:
Kinderen verschillen in aanleg, ervaring, opgedane kennis en culturele achtergrond. Deze verschillen zijn er en mogen er zijn. Het werken met rijke en interessante thema’s zorgt ervoor dat deze verschillen benut kunnen worden en dat elk kind ontwikkelingskansen krijgt en met en van elkaar kan leren.

Filmpje over OGO in de onderbouw (basisontwikkeling)

 

Naar ‘OGO in de praktijk’