Op de Zuiderzee houdt ons onderwijs niet op bij taal, lezen en rekenen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ‘in de breedte’ kunnen ontwikkelen en dat zij ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

Dit doen wij door te werken vanuit spel en onderzoek en binnen betekenisvolle thematische contexten. We gaan de echte wereld in en halen de wereld in de school. Binnen en buiten de thema’s is volop ruimte voor sportieve en culturele activiteiten:

Deze diashow vereist JavaScript.

Muziek

 • Tweewekelijkse muzieklessen van een vakdocent van de muziekschool vanaf groep 1.
 • Gitaarles van een vakdocent in groep 7.
 • Muzieklessen van de eigen leerkracht in alle groepen, dagelijks zingen in de onderbouw.
 • Een vleugel in de hal, die door kinderen en ouders bespeeld kan worden.
 • Muzikale gasten als ‘gast in de klas’.
 • Dans- en muzieklessen passend bij de thema’s, verzorgd door ouders en door vakdocenten van verschillende culturele instanties.
 • Elk thema de wereld in; op bezoek bij allerlei (culturele) instanties, waaronder het muziekgebouw.
 • Muziekvoorstellingen op het podium in de hal.
 • Een ‘Engelenkoor’ van ouders met optredens tijdens het Kerstdiner.
 • Een Kerstkoor begeleid door een muziekdocent.
 • Een leerlijn ‘muziek’.

Beweging

 • Veel tijd en ruimte om (buiten) te spelen. Actief onderwijs waarbij veel bewogen kan worden.
 • Vanaf groep 1 twee keer per week gymles van een vakdocent.
 • Kennismakingslessen voor diverse sporten, zoals judo, tafeltennis en zeilen.
 • Schoolzwemmen in groep 4.
 • Een prachtige groene speeltuin in de nabijheid van de school.
 • Een eigen inpandige gymzaal en een eigen speellokaal.
 • Schoolreis voor groep 1 t/m 5 en schoolkampen in groep 6 t/m 8.
 • Jaarlijkse sportdag(en) voor alle groepen.
 • Deelname aan de Amsterdamse Olympische dag in groep 7 of 8.

Culturele en beeldende activiteiten

 • Elk thema de wereld in; op bezoek bij allerlei (culturele) instanties, zoals het Rijksmuseum, het Cobramuseum, een theater, het scheepvaartmuseum, het Anne Frankhuis enz. enz.
 • Lessen dans, toneel en beeldend werken – passend bij de thema’s, verzorgd door ouders en door vakdocenten van verschillende culturele instanties.
 • Beeldende en kunstzinnige activiteiten in de eigen groep.
 • Muziek- en toneelvoorstellingen op het podium in de hal.
 • Thema-afsluitingen en presentaties waarbij allerlei beeldende aspecten  worden gebruikt.
 • Een leerlijn ‘cultuur algemeen’ (erfgoed).

Wetenschap en techniek (W&T)

 • Onderzoeksactiviteiten en onderzoekend leren centraal in alle groepen.
 • Bronnenonderzoek, experimenteel onderzoek en ontwerpend onderzoek in de klas.
 • Samenwerking met diverse partners op het gebied van W&T, waaronder de universiteit van Amsterdam.
 • Jaarlijkse ‘scienceshow’ vanaf groep 3.
 • Lessen wetenschap en techniek ook in het naschoolse aanbod.
 • Inzet van media bij het onderzoekend leren, waaronder nieuwe digitale middelen.
 • Diverse uitstapjes en excursies voor alle groepen.
 • Een lerend en onderzoekend schoolteam.

Literatuur

 • Veel aandacht voor lezen en schrijven.
 • Betekenisvol onderwijs; inzet op lezen en schrijven met begrip en met plezier.
 • Zeer goed resultaten voor lezen.
 • Diversiteit aan leesactiviteiten in de eigen groep.
 • Lessen van een echte kinderboekenschrijver (De Schoolschrijver).
 • Jaarlijks bibliotheekbezoek door alle groepen.
 • Aandacht voor poëzie.
 • Zelf boeken maken, kennismaken met het schrijfproces.
 • Veel aandacht voor de Kinderboekenweek, de week voor de poëzie en dergelijke activiteiten.
 • Een zwerfboekenstation in de school.
 • Schrijf-, illustreer- en voorleeswedstrijden.
 • Een uitgebreide en up-to-date boekencollectie.
 • Taal-leesspecialisten in de school.
 • Leerlijn ‘literatuur’.

Natuur

 • Schooltuinen in groep 6 en 7.
 • De wereld in – ook naar het bos, het park, de dierentuin etc.
 • Groen in en om de school.

Burgerschapsvorming

 • Je eigen kwaliteiten leren kennen, inzetten en ontwikkelen in betekenisvolle contexten.
 • De echte wereld in en de wereld in de school.
 • Veel aandacht voor een goede omgang met elkaar en samenwerkend leren.
 • Aandacht voor diversiteit aan achtergronden en meningen, met respect voor elkaar.
 • Een actieve leerlingenraad van leerlingen uit groep 5 t/m 8.
 • Werken vanuit actualiteit en betekenis.