Informatieochtenden

Woont u op IJburg of op het Zeeburgereiland en bent u op zoek naar een goede school voor uw kind?
U bent van harte welkom op basisschool de Zuiderzee.
Tijdens de informatieochtenden of -avonden voor nieuwe ouders krijgt u een goede indruk van de school en kunt u de vragen stellen die u heeft.
.

U bent welkom op:

  • woensdag 6 februari 2019 – 9.00 u.
  • woensdag 15 mei 2019 – 9.00 u.
  • vrijdag 20 september 2019 – 9.00 u.
  • woensdag 5 februari 2020 – 9.00 u.
  • woensdag 20 mei 2020 – 9.00 u.

De informatieochtend start om 9.00 u. en zal – afhankelijk van de grootte van de groep en de hoeveelheid vragen – tot uiterlijk 11.00 u. duren. De informatie-avond is van 19.30 u. – 21.00 u. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen. Heeft u specifieke vragen of zijn er bijzonderheden met uw kind, dan kunt u een (vervolg)afspraak maken met de directeur van de school. U kunt hiervoor mailen naar directie@abbsdezuiderzee.nl of bellen op het telefoonnummer van school.

Aanmeldingsprocedure

Ouders van kinderen die 4 jaar worden en in Amsterdam wonen ontvangen van de gemeente een aanmeldformulier voor de basisschool. U ontvangt ook een folder met informatie over de centrale aanmeldprocedure in Amsterdam. Het ingevulde formulier levert u bij ons in en wij voeren de gegevens in in het centrale systeem. Na de loting ontvangt u bericht dat uw kind bij ons geplaatst kan worden. Wij sturen u dan een bevestiging met daarbij ons inschrijfformulier. Na ontvangst van het inschrijfformulier bevestigen wij de definitieve aanmelding aan u. U hoort dan van ons in welke groep en bij welke leerkracht uw kind geplaatst wordt en wij houden een plek voor uw kind vrij.

Meer informatie over de gemeentelijke procedure vindt u op de volgende pagina.

Vier weken voordat uw kind vier jaar wordt, nodigt de leerkracht u uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden ook afspraken gemaakt over het wennen op school.

Verhuisd naar IJburg of Zeeburgereiland

Als u naar IJburg of Zeeburgereiland verhuist en uw kind is al vier jaar of ouder, kunt u uw kind aanmelden met ons aanmeld- en inschrijfformulier. Dit formulier vindt u hier Aanmeld- en inschrijfformulier of is af te halen bij de conciërge. Na ontvangst van het formulier, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Het is fijn als u dit minimaal zes weken voor de startdatum of voor de zomervakantie doet. Als wij plek hebben voor uw kind, nemen wij contact op met de school van herkomst.  Vanuit de informatie van de school besluiten wij of wij in voldoende mate tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van uw kind en of de school over voldoende financiële middelen beschikt om deze extra ondersteuning te bekostigen. (Zie verder de schoolgids en het SOP.) Als dat zo is, zullen wij overgaan tot plaatsing en afspraken met u maken over de start op de Zuiderzee. U moet uw kind dan uit laten schrijven op de school van herkomst. De school stuurt ons een onderwijskundig rapport toe.

Wanneer er sprake is van bijzondere ondersteuningsbehoeften of andere bijzonderheden, is het aan te raden om eerst een afspraak te maken op school, voordat u uw kind aanmeldt.

Overstappen van een andere school

Wilt u uw kind laten overstappen vanaf een andere school op IJburg of Zeeburgereiland, dan is daar vaak een bijzondere reden voor. Wij raden u aan een afspraak te maken om deze reden met ons te bespreken. Ook is het belangrijk dat u de directeur van de school van herkomst op de hoogte brengt van uw voornemen om over te stappen. Op IJburg is de afspraak dat kinderen alleen van school wisselen aan het einde van een schooljaar. (Zie verder de tekst in onze schoolgids.) Verder geldt voor de overstappers dezelfde procedure als voor andere zij-instromers.

Nieuwkomers

Kinderen die vanuit het buitenland naar Nederland verhuizen, zes jaar of ouder zijn en nog geen Nederlands spreken, worden door ons aangemeld bij het meldpunt nieuwkomers. Zij gaan dan eerst naar de Bataviaschool of een andere school voor nieuwkomers, waar zij een intensieve taalcursus volgen. Jongere kinderen kunnen direct bij ons op school worden geplaatst, mits er plaats is.

Inschrijfformulier

Aanmeld- en inschrijfformulier Zuiderzee

Naar ‘Amsterdamse scholenring’

Terug naar informatie voor toekomstige ouders

Terug naar welkomspagina