Spullen mee naar school

Het meenemen van spullen naar school is voor eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor het wegraken of beschadigen van eigendommen van kinderen. Het is verstandig om geen kostbare spullen mee naar school te geven en om trommels, bekers, jassen en gymkleding te voorzien van een naam. Fietsen, stepjes en ander rijdend materiaal moet in de fietsenstalling (bij de fietsnietjes) achter gelaten worden. Het is verstandig om een goed slot te gebruiken. Mobiele telefoons mogen tijdens de lessen niet gebruikt worden. Geeft u spullen mee om te gebruiken bij het thema, dan wordt dat vaak op prijs gesteld. U kunt met de leerkracht overleggen of iets handig of verstandig is. Ook dan geldt dat er dingen kwijt kunnen raken of stuk kunnen gaan.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunnen bij de conciërge worden afgegeven. Sieraden en sleutels kunnen daar worden afgehaald. Kledingstukken e.d. worden verzameld in de blauwe manden in de hal. Voor een vakantie stallen wij alle spullen uit in de hal. Wat niet is opgehaald wordt weggegooid of weggegeven.

Aansprakelijkheid

De school heeft een WA verzekering voor alle kinderen. Dit houdt in dat kinderen WA verzekerd zijn tijdens schooltijd, ook als de kinderen onder verantwoordelijkheid van de school elders zijn, dus bij excursies, schoolreisjes en meerdaagse schoolkampen. De schoolverzekering dekt alleen schade, wanneer deze niet onder uw eigen verzekering valt en wanneer er sprake is van aanwijsbare nalatigheid door de school. In veel gevallen zal schade verhaald moeten worden op de eigen WA verzekering. Wij gaan er vanuit dat alle ouders een WA verzekering hebben afgesloten. Hieronder nog een uitgebreide toelichting van ABSA over wat wel en niet onder de WA schoolverzekering valt:

Over gestolen fietsen, kapotte brillen en WA verzekeringen

Op een school waar honderden kinderen leren, spelen en gymmen gebeurt wel eens een ongelukje.

In 99% van de gevallen zijn dat onschuldige zaken waar kinderen geen blijvend letsel aan overhouden. In sommige gevallen is er echter wel sprake van financiële schade.

Een verloren jas, een kapotte bril, een vermiste mobiele telefoon…. allemaal kostbare zaken.

Regelmatig wordt de schooldirectie benaderd met vragen of de school verzekerd is voor dergelijke schades. Het antwoord is dat het schoolbestuur een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering heeft, maar dat die alleen van toepassing is als de school iets te verwijten valt. Denk aan een kapot hek waar uw kind met z’n jas aan blijft hangen of een losse stoeptegel op de speelplaats.

Een kind wiens bril tijdens een gymles sneuvelt, een kind wat in een goedbedoelde stoeipartij de jas van een ander kind kapot trekt, een fiets die van het schoolplein ’verdwijnt’…. allemaal hele vervelende zaken, maar dat valt de school niet te verwijten. Als de ‘dader’ bekend is kunt u zich in verbinding stellen met zijn of haar ouders en een beroep doen op hun WA verzekering.

Het schoolbestuur adviseert ouders dan ook dringend om een WA verzekering af te sluiten. Voor 5 tot 8 euro in de maand bent u voor uw ‘wettelijke aansprakelijkheid’ verzekerd.

 

Terug naar ‘Praktische informatie’