Onze schooltijden zijn:

Maandag8.30 - 12:00 13:00 - 15:00
Dinsdag8.30 - 12:0013:00 - 15:00
Woensdag8.30 - 12:15
Donderdag8.30 - 12:0013:00 - 15:00
Vrijdag8.30 - 12:0013:00 - 15:00

 

Binnenkomst

De deur van de hal gaat ’s ochtends om 8.15 u. open. Vanaf 8.20 u. zijn de deuren naar de gangen open. Wilt u zorgen dat uw kind om 8.30 u. in de klas is, zodat de lessen dan kunnen beginnen? Te laat komen is vervelend voor uw kind en storend voor de groep en de leerkracht. Scholen zijn verplicht om kinderen die regelmatig te laat komen te melden aan de leerplichtambtenaar.

 Naar huis

Bij het uitgaan van de school worden de kinderen naar buiten gebracht. De kinderen van de groepen 1 t/m 3 wachten met hun leerkracht op de ophaalplek tot zij zijn opgehaald. De kinderen van de bovenbouw nemen bij de deur of op het plein afscheid van hun leerkracht en gaan daarna zelfstandig naar huis of naar degene die hen ophaalt.

 Naar de BSO

Kinderen die naar de BSO gaan worden in de hal opgehaald door de BSO.

 Tijdens de lunchpauze

Als uw kind tussen de middag naar huis gaat, kunt u hem/haar om 12.00 u. ophalen bij de klas. (Wilt u als u vroeg bent wachten in de hal?) De kinderen kunnen vanaf 12.55 u. weer naar binnen.

 

Verder naar ‘vakanties en vrije dagen’

Terug naar ‘naar school en naar huis’