De medezeggenschapsraad (MR)

Ouders hebben wettelijk recht op medezeggenschap over de gang van zaken op school. Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Voor de helft bestaat deze uit ouders en voor de andere helft uit (onderwijzend) personeel van de school. De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen – wel dat zij er serieus op moet reageren. Het instemmingsrecht gaat een stap verder; in dat geval kan het schoolbestuur zonder instemming van de medezeggenschapsraad geen besluit nemen. Door het initiatiefrecht mag de raad zelf onderwerpen aandragen, als zij vindt dat het bestuur te weinig beleid maakt.

De MR gaat over zaken die de hele school of meerdere leerlingen aangaan, dus niet over individuele problemen of bijvoorbeeld een klacht van een ouder. Dit soort onderwerpen kan rechtreeks met de docent of de directeur worden opgenomen. Waar de MR over meedenkt, zijn onderwerpen als geldbesteding, het gebouw, vakantierooster en vrije dagen, hulp van ouders, verbeteringen in het onderwijs. Maar ook schoolprofiel en imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, de invoering van ict, veiligheid op school en bijvoorbeeld samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Ook over fusieplannen of het ontslagbeleid moet het bestuur het advies vragen van de raad.

De Medezeggenschapsraad komt zo’n 6 x per jaar bij elkaar. Onze notulen worden binnen twee weken naar elke vergadering ter inzage op het bord rechts van de ingang van de school gehangen.

Een vertegenwoordiger uit de MR neemt ook deel in de GMR, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de Stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA), waar De Zuiderzee deel van uit maakt.

Op dit moment bestaat de MR uit:

Leerkrachten:

  • Marijke Stienstra (groep 4A)
  • Mim van Wingerde (groep 6A)
  • Kaki Bik (groep 1/2A)

Ouders:

  • Jeroen van Leersum (voorzitter, vader van Denym en Amber)
  • Johan  Verhage (vader van Boris)
  • Jurriaan Noij (vader van Caspar)

 

In de GMR zitten Marc Kleinveld (groep 7/8B en 8A) namens de leerkrachten en Boes Boswijk (vader van Parel) namens de ouders.

Heeft u belangstelling voor deelname in de MR, of wilt u graag meer weten of iets agenderen, aarzel niet om met een van ons contact op te nemen. Dat kan persoonlijk, of via mr@abbsdezuiderzee.nl