Waar we in vredesnaam mee bezig zijn?

Nou kijk…. Het water in die bak is helemaal bevroren. En wij, van handhavingsteam Zuiderzee, kunnen dat natuurlijk niet toestaan. Dat moet kapot! Weg ermee! En daar zijn  we dus nu mee bezig. Wij maken gebruik van verschillende geavanceerde technieken, te weten: erop springen, er grote keien op werpen, en vers water pompen. We zijn goed op elkaar ingespeeld, maar het was geen gemakkelijke klus. Daar zijn we wel even mee bezig geweest. Onze hele pauze naar de gallemiezen…. Of het gelukt is? Nou, nee. Niet echt. We moesten natuurlijk weer VEEL TE VROEG naar binnen!