Voorlichting door Qpido

Groep 7/8b en groep 8a krijgen de komende weken voorlichting van Qpido over onderwerpen die met liefde en puberteit te maken hebben. Op vrijdagochtend komen twee meesters om de jongens les te geven en twee juffen om de meisjes les te geven. Afgelopen vrijdag was de eerste les met als onderwerp verliefdheid. Leuk om over te praten maar ook spannend!