Vanavond gastspreker René van Engelen

Onderzoekend leren IJburg
Op de Zuiderzee besteden we aan het begin van het schooljaar extra veel aandacht aanpositieve groepsvorming en het aanleren van positieve gedragsregels. We maken daarbij gebruik van activiteiten uit ‘Grip op de groep’. Vanavond vertelt René van Engelen — schrijver van het boek ‘Grip op de groep’- over de sociale ontwikkeling van kinderen op de basisschool, over groepsprocessen en over hoe de leerkracht de vorming van een positieve groepkan beïnvloeden en hoe daarmee pestgedrag voorkomen kan worden. Deavond begint om 20.00 u. U komt toch ook?