Uit liefde voor ons vak…

Vandaag staken onze collega’s in Friesland, Groningen en Drente. Deze provincies doen de aftrap van de komende estafettestakingen. Het doel is nog steeds om het lerarentekort tot staan te brengen en daarmee de kwaliteit van ons basisonderwijs te behouden. Een eerlijk salaris en voldoende tijd om het werk te kunnen doen, maakt ons mooie vak weer aantrekkelijk voor een grotere groep mensen. Wij gunnen ieder kind op elke school, ook in de toekomst, een goede juf of meester en willen onze stakende collega’s langs deze weg onze steun betuigen.

Op 14 maart nemen de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht het estafettestokje over. Ook onze school zal dan haar deuren sluiten.