De Zuiderzee heeft een enthousiast en deskundig team. Alle teamleden zijn op school te bereiken. Voor contact met een groepsleerkracht belt u. bij voorkeur tussen 12 en 13 u. of na 15.00 u. Andere teamleden zijn meestal bereikbaar tussen 8.00 u. en ca. 16.30 u. Als u ons telefonisch niet te pakken krijgt, is de e-mail een goed alternatief. U vindt de e-mailadressen van de leerkrachten in het ouderportaal. De directeur is bereikbaar via <directie@www.abbsdezuiderzee.nl>

 De schoolleiding

De Zuiderzee wordt geleid door een managementteam (MT). Dit MT bestaat uit de directeur en drie bouwcoördinatoren. De directeur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het schoolbeleid. De bouwcoördinatoren ondersteunen de directeur en zijn aanspreekpunt bij diens afwezigheid.

 • Directeur:                               Rienkje van der Eijnden (ma t/m do)
 • Coördinator groep 1-4:        Patty ten Barge (ma*)
 • Coördinator groep 5-8:       Mim van Wingerde (ma*)

* Om de week.

Intern begeleiders en OGO coaches

De intern begeleiders (IB) ondersteunen de leerkrachten met betrekking tot het vormgeven van het onderwijs in het algemeen en de leerlingenzorg in het bijzonder. Zij hebben nauw overleg met de directeur en adviseren deze ten aanzien van onderwijsinhoudelijke zaken. De IB is betrokken bij de zorg voor specifieke leerlingen en heeft dan ook contacten met ouders en externen.

 • Intern begeleider groep 1 t/m 4:             Maartje Neefjes (ma, di, do)
 • Intern begeleider groep 5 t/m 7:             Esther de Heer (di, wo, vrij)
 • Intern begeleider groep 8                         Marc Kleinveld (ma*)

De OGO coaches ondersteunen de leerkrachten met het vormgeven van het OGO. Zij hebben ook overleg met het MT en de IB over de ontwikkeling van het onderwijs.

 •  OGO coaches:                                             Patty ten Barge en Sascha Honig (vrij*)

Groepsleerkrachten

 • 1-2A     Lotte Neering             (ma, di)                    Kaki Bik                          (wo t/m vrij)
 • 1-2C     Marloes Versluis        (ma, di)                    Antoinie Wielens          (do, vrij)
  • Romea Vermeer            (di, woe, do)
 • 2-3B    Sascha Honig              (ma, di, vrij*)          Patty ten Barge              (wo, do, vrij*)
 • 3A        Andrea Matteman     (ma, wo t/m vrij)    Kaki Bik                          (di)
 • 4A        Anja Sluijters              (ma, di)                    Patricia de Geest           (wo t/m vrij)
 • 5A        Mim van Wingerde    (ma* t/m vrij)
 • 5-6B    Rosina Clemens          (ma t/m do)            Ilse Oomen                     (vrij)
 • 6A        Mireille Rijksen          (ma t/m wo*)          Louise Broeksma          (wo t/m vrij)
 • 6-7B    Robert de Vries          (ma t/m wo)             Sigrid Verhoek               (do, vrij)
 • 7A        Sigrid Verhoek            (ma t/m wo)            Gerda Lensvelt              (do, vrij)
 • 8A       Marije Schrier               (ma, di, vrij)           Marc Kleinveld              (di, wo)
 • 8B       Marijke de Lange         (ma t/m wo, vrij)   Marc Kleinveld              (do)

Vakleerkrachten, leerkrachten met een speciale taak en ondersteunend personeel

 • Gymleerkracht:                                Joey Hidding                (ma, di, do, vrij)
 • Taalondersteuning                          Anouk van Eeuwijk     (ma, di, do)
 • Extra ondersteuning / RT             Maarten Dorenbos       (ma, di, do, vrij)
 • ICT:                                                    Harry Ockhuysen         (do en vrijdagochtend)
 • Conciërge:                                         Neno Markot                (ma t/m vrij)
 • Administratief medewerkster:      Saadia el Assali            (ma, woe, vrij – van 9.00 – 14.00 u.)
 • Onderwijsassistente:                      Soerita Sewgobind        (ma t/m vrij)
 • VVE-coördinator:                            Lotte Neering                (1x per 14 dagen op vrijdag)
 • Cultuurcoördinator:                       Maarten Dorenbos
 • Vertrouwens contactpersoon:       Anouk van Eeuwijk en  Maartje Neefjes
 • Anti-pestcoördinator                      Rienkje van der Eijnden

 

Stagiaires

Wij vinden het belangrijk dat er ook in de toekomst goed opgeleide leerkrachten zullen zijn. Daarom hebben wij regelmatig stagiaires van de PABO en de ALO. Daarnaast hebben wij soms ook stagiaires vanuit het MBO of oud-leerlingen die een snuffelstage of maatschappelijke stage bij ons lopen.