De inzet van ICT middelen zien wij als een middel en niet als doel op zich. Uiteraard maken wij wel gebruik van ICT en nieuwe media. Wij vinden het daarbij belangrijk dat kinderen kritisch leren zijn t.a.v. digitale bronnen en dat zij veilig gebruik leren maken van moderne middelen. Het gebruik van ICT en media is niet statisch, wij nemen kennis van ontwikkelingen en gaan mee in ontwikkelingen die passen bij onze visie op goed onderwijs.

Digiborden

In alle groepen is een digibord (digitaal schoolbord) aanwezig. Deze wordt op vele manieren gebruikt:

 • Via foto’s en films (o.a. van SchoolTV) komt ‘de echte wereld’ binnen in de school. Kinderen worden nieuwsgierig gemaakt, krijgen vragen, vinden antwoorden op hun vragen en wisselen informatie uit.
 • Bij taal- en rekenen wordt gebruik gemaakt van moderne software als ondersteuning van de uitleg door de leerkracht. Via de ‘digi-juf’ maken we gebruik van Engelse ‘native-speakers’.
 • Op het digibord worden de gesprekken en ideeën van kinderen verzameld en vastgelegd. In een later stadium wordt deze informatie teruggehaald en vastgelegd.
 • Kinderen presenteren de uitkomsten van hun onderzoek via het digibord. Zij doen dit op allerlei manieren, zoals met een mindmap, een filmpje of een Prezi.
 • Op het digibord laat de leerkracht zien hoe je informatie op internet kan vinden en hoe je daar mee om kunt gaan.
 • Enzovoorts.

099

Computers in de klas

In elke groep zijn standaard een aantal computers aanwezig. Daarnaast zijn er in de school karren met ‘schoolpads’ aanwezig, die door meerdere groepen gebruikt kunnen worden. De computers worden doorlopend gebruikt, bijvoorbeeld voor het volgende:

 • Kinderen rekenen tenminste 15-30 minuten per week met de software van Wereld in Getallen. Deze recente rekenmethode heeft het gebruik van software geïntegreerd in het programma opgenomen.
 • Kinderen oefenen spelling met de software van Taal Actief.
 • Kinderen zoeken naar antwoorden op vragen met behulp van zoekmachines en internet.
 • Kinderen schrijven teksten en/of geven deze vorm met behulp van een tekstverwerkingsprogramma.
 • Kinderen maken een presentatie van hun onderzoeksuitkomsten en gebruiken daarbij diverse middelen.
 • Kinderen lezen/luisteren digitale (prenten)boeken.
 • De leerkracht maakt gebruik van digitale volgsystemen.

Wij streven ernaar het aantal computers uit te breiden. In 2015 wordt een groot deel van de ICT vervangen en gaan wij deels gebruik maken van een laptop/tablet combinatie. Dit biedt ook de mogelijkheid voor het gebruik van onderwijskundige Apps.

DSC00084

Mediawijsheid

Leerkrachten besteden aandacht aan het verstandig gebruiken van media. Daarbij komen vele aspecten van mediawijsheid aan bod. We zijn bezig met het ontwikkelen van een leerlijn mediawijsheid, waarin dit aanbod wordt vastgelegd. Wij zullen komend schooljaar ook deelnemen aan de week van de mediawijsheid.

088

Website

Vanaf augustus 2014 is deze nieuwe website in de lucht. Vanaf januari 2015 krijgt elke groep een eigen pagina en worden leerkrachten geschoold op het gebruik daarvan. Het is de bedoeling dat ook de kinderen gebruik gaan maken van deze pagina’s om verslag te doen van de activiteiten in de groep.

2014-12 Afsluiting feesten en tradities 5

Twitter

U kunt ons volgen op Twitter. Nieuwsberichten op de site verschijnen ook op Twitter. Kinderen in de bovenbouw maken ook zelf gebruik van ons Twitteraccount en leren zo hoe dit werkt.

Terug naar ‘Onderwijsinhoudelijk’