Waar de school voor staat

ABBS De Zuiderzee is een basisschool op IJburg waar alle* kinderen uit de buurt welkom zijn.

De Zuiderzee biedt kwalitatief goed en betekenisvol onderwijs en draagt bij aan de brede ontwikkeling van ieder kind.

De Zuiderzee is een plezierige plek waar we met en van elkaar leren en waar je mag zijn wie je bent.

 

* Ieder kind is welkom, mits er plaats is en de school voldoende ondersteuning kan bieden.

Deze diashow vereist JavaScript.

 

De Zuiderzee; een algemeen bijzondere basisschool

De Zuiderzee is een Algemeen Bijzondere Basisschool. Algemeen wil zeggen dat de school niet een bepaalde geloofsrichting vertegenwoordigt. Bijzonder wil zeggen dat het geen openbare school is. We hebben een eigen schoolbestuur (stichting ABSA).

Wat we willen bereiken

Wij streven ernaar dat kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces en dat zij ervaren dat leren voor hen zinvol en nuttig is. Door samen te werken binnen betekenisvolle activiteiten leren kinderen met en van elkaar. Ze ontdekken samen met anderen de wereld om hen heen en de rol die ze in de maatschappij kunnen vervullen. De leerkracht doet voor en doet mee en biedt zo ieder kind de mogelijkheid een stap verder te komen.
Wij willen dat kinderen actieve, betrokken en kritische burgers zijn en worden en dat zij hun eigen kwaliteiten en talenten kennen en ontwikkelen.
Met ons onderwijs willen we een zo optimaal mogelijke bijdrage leveren aan de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Daarbij dragen we bij aan een brede ontwikkeling: een goede basis in taal en rekenen, kennis van de wereld, sociale competenties, persoonsvorming en burgerschapsvorming en vaardigheden als samenwerken, problemen oplossen, communiceren, creativiteit, leren leren, mediawijsheid en ict-vaardigheid.
Later denken kinderen met plezier terug aan hun basisschooltijd en hebben zij veel goede herinneringen aan de Zuiderzee.

Deze diashow vereist JavaScript.

De doelen die we stellen

  • Kinderen zijn actieve, betrokken en kritische burgers.
  • Kinderen kennen hun eigen kwaliteiten en talenten.
  • Kinderen zijn sociaal vaardig en kunnen samenwerken met anderen.
  • Kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om zich heen. Zij zijn vaardig in het ontdekken en onderzoeken van de wereld en participeren erin. Zij kunnen zelf of met hulp van anderen problemen oplossen die ze daarbij tegenkomen.
  • Kinderen zijn of worden goede lezers.
  • Kinderen zijn of worden sterke rekenaars.
  • Kinderen zijn of worden sterk in taal.
  • Kinderen zijn ICT vaardig en media’wijs’.
  • Kinderen beschikken over vaardigheden die nodig zijn om nieuwe dingen te leren, zowel op school als daarbuiten.

Deze doelen zijn bewust breed geformuleerd. Binnen de school zijn en worden deze doelen nader uitgewerkt tot leerlijnen en doelen op groeps- en kindniveau. De doelen sluiten aan bij de kerndoelen die door de overheid zijn vastgesteld voor het basisonderwijs.

099 100 119 122 125

Verder naar ‘Profiel van de school’

Terug naar de welkomspagina