Wie wij zijn

De Zuiderzee is een algemeen bijzondere basisschool op IJburg. De school staat voor kwalitatief goed en betekenisvol onderwijs, dat wordt vormgegeven vanuit de principes van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). Binnen het OGO staan samenwerkend, spelend en onderzoekend leren centraal. Het onderwijs draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen. Wij streven ernaar dat kinderen betrokken zijn bij hun eigen leerproces en dat zij ervaren dat leren voor hen zinvol en nuttig is. Door samen te werken binnen betekenisvolle activiteiten leren kinderen met en van elkaar. Ze ontdekken samen met anderen de wereld om hen heen en de rol die ze in de maatschappij kunnen vervullen. De leerkracht doet voor en doet mee en biedt zo ieder kind de mogelijkheid een stap verder te komen.

De Zuiderzee is een relatief kleinschalige school waar ieder kind zich welkom, veilig en uitgedaagd kan voelen. Momenteel hebben wij ongeveer 270 leerlingen in 12 groepen. Wij hebben plaats voor maximaal 17 groepen. De school is gehuisvest in een prettig en licht schoolgebouw – met inpandige gymzaal – op Steigereiland-Noord. Wij hanteren een maximale groepsgrootte van 28. Op dit moment hebben de groepen in de onderbouw ongeveer 22 kinderen.

Bent u op zoek naar een goede, relatief kleinschalige en sfeervolle basisschool en geïnteresseerd in ons onderwijs, dan bent u van harte welkom op één van onze informatieochtenden of avonden (zie pagina ‘inschrijven’) of op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar directie@www.abbsdezuiderzee.nl

De eerstvolgende informatiebijeenkomsten zijn op:

  • dinsdag 17 april 2018 – 19.30 u.
  • woensdag 18 april 2018 – 9.00 u.

De informatiebijeenkomst bestaat uit een presentatie en een rondleiding. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Afhankelijk van de grootte van de groep en de hoeveelheid vragen duurt de bijeenkomst ca. 60-90 minuten.

Schrijf hier uw kind in voor de leukste basisschool op IJburg

(Een toelichting op hoe u kunt inschrijven, vindt u op de pagina voor toekomstige ouders)

Op de volgende pagina’s leest u meer over onze school.

Laatste nieuws

Voor het laatste nieuws bezoekt u onze nieuwspagina of de pagina’s van de groepen.

Ook kunt u onze nieuwsbrieven lezen.

Rekeningnummer oudervereniging

De (vrijwillige) ouderbijdrage en kamp- en schoolreisgeld kunt u overmaken op rekening NL71 INGB 0005 1072 47 van Oudervereniging ABBS IJburg, onder vermelding van de groep en voor- en achternaam van uw kind.