De Zuiderzee heeft een enthousiast en deskundig team. Alle groepsleerkrachten zijn niet alleen ‘gewoon bevoegd’, maar tevens opgeleid voor het geven van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Daarnaast hebben veel leerkrachten nog extra deskundigheid opgebouwd op verschillende gebieden. Zo hebben wij specialisten op het gebied van het jonge kind, rekenen, lezen en leesproblemen, gedrag, begaafdheid etc.

Alle teamleden zijn op school te bereiken. Voor contact met een groepsleerkracht belt u. bij voorkeur tussen 12 en 12.55 u. of na 15.45 u. Andere teamleden zijn meestal bereikbaar tussen 8.00 u. en ca. 16.30 u. Als u ons telefonisch niet te pakken krijgt, is de e-mail een goed alternatief. U vindt de e-mailadressen van de leerkrachten in het ouderportaal. De directeur is bereikbaar via <directie@www.abbsdezuiderzee.nl>

 De schoolleiding

De Zuiderzee wordt geleid door een managementteam (MT). Dit MT bestaat uit de directeur en twee bouwcoördinatoren. De directeur is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het schoolbeleid. De bouwcoördinatoren ondersteunen de directeur en zijn aanspreekpunt bij diens afwezigheid.

 • Directeur:                           Karin Brandenburg (per 1 november 2019)
 • Coördinator groep 1-4:     Patty ten Barge (di*)
 • Coördinator groep 5-8:     Mim van Wingerde (di*)

* Om de week.

Intern begeleiders en OGO coaches

De intern begeleiders (IB) ondersteunen de leerkrachten met betrekking tot het vormgeven van het onderwijs in het algemeen en de leerlingenzorg in het bijzonder. Zij hebben nauw overleg met de directeur en adviseren deze ten aanzien van onderwijsinhoudelijke zaken. De IB is betrokken bij de zorg voor specifieke leerlingen en heeft dan ook contacten met ouders en externen.

 • Intern begeleider groep 1 t/m 5:             Maartje Neefjes (ma, di, do)
 • Intern begeleider groep 6 t/m 8:             Esther de Heer (di, woe, vrij)

De OGO coach ondersteunt de leerkrachten met het vormgeven van het OGO.

 •  OGO coach:                                             Sascha Honig (vrij*)

Groepsleerkrachten

 • 1-2A     Marilyn Kaptijn        (ma)                       Kaki Bik                          (di t/m vrij)
 • 1-2B     Linda Lanting           (ma, di)                  Patty ten Barge              (do, vrij)
 • 3A        Sascha Honig           (ma, di)                  Andrea Matteman         (woe t/m vrij)
 • 4A        Patricia de Geest       (ma, di, woe*)       Marijke Stienstra           (woe* t/m vrij)
 • 5A        Marije Schrier           (ma, do, vrij)          Louise Broeksma           (di, woe)
 • 6A        Mim van Wingerde   (ma, woe t/m vrij) Maarten Dorenbos        (di)
 • 6-7B     Rosina Clemens        (ma t/m do)          Anouk van Eeuwijk       (vrij)
 • 7A        Sigrid Verhoek          (ma t/m vrij)
 • 7-8B     Marc Kleinveld          (ma)                      Robert de Vries
 • 8A        Marijke de Lange      (ma t/m woe, vrij) Marc Kleinveld              (do)

Vakleerkrachten, leerkrachten met een speciale taak en ondersteunend personeel

 • Gymleerkracht:                            Joey Hidding                (ma, di, do, vrij)
 • Extra ondersteuning                    Anouk van Eeuwijk       (ma, di, woe),   Maarten Dorenbos (di, do)
 • ICT:                                              Harry Ockhuysen         (woe, do – halve dagen)
 • Conciërge:                                   Neno Markot                (ma t/m vrij)
 • Administratief medewerkster:     Saadia el Assali             (ma, woe, vrij – van 9.00 – 14.00 u.)
 • Klassenassistente:                        Soerita Sewgobind        (ma t/m vrij)
 • VVE-coördinator:                         Lotte Neering                (vrij*)
 • Cultuurcoördinator:                     Maarten Dorenbos
 • Vertrouwens contactpersoon:     Anouk van Eeuwijk en  Maartje Neefjes
 • Anti-pestcoördinator

Stagiaires

Wij vinden het belangrijk dat er ook in de toekomst goed opgeleide leerkrachten zullen zijn. Daarom begeleiden wij regelmatig stagiaires van de PABO en de ALO en van de opleiding tot onderwijsassistent (MBO niveau 4). Ook begeleiden wij soms oud-leerlingen die een snuffelstage of maatschappelijke stage bij ons lopen.