Op de site kunt u al veel lezen over onze school.

Meer informatie vindt u in onze schoolgids.

Voor wie nog meer wil weten zijn op deze pagina ook andere officiële documenten te vinden, zoals het schoolplan, het jaarplan en informatie over de resultaten van ons onderwijs, waaronder de samenvatting van het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek.

Aanmeldformulier

2016 Aanmeld- en inschrijfformulier (Aanmeldformulier voor kinderen ouder dan 4 jaar.)

2015-2016 AANMELDFORMULIER VOOR DE BASISSCHOOL (Aanmeldformulier voor kinderen tot 4 jaar.)

Schoolgids en andere schooldocumenten

2019-07 Schoolgids 2019-2020 bladerbaar

2018-08 Schoolgids 2018-2019 bladerbaar

2018-08 Schoolgids 2018-2019 pdf

Schoolplan 2014-2018 (Schoolplan)

2017-07 SOP SWV versie 2017 (School ondersteuningsplan – wettelijk document in het kader van passend onderwijs)

2014-05 Ondersteuningsplan Zuiderzee (Schoolgebonden zorgplan)

2016-11-Jaarverslag ABBS de Zuiderzee

2015-10 Jaarverslag ABBS de Zuiderzee

ABSA jaarverslag

2014-11 ABSA-jaarverslag

Overig

2015-10 9 Folder Geschillencommissie Passend Onderwijs

2015-03 Publiekssamenvatting tevredenheidsonderzoek