Onze missie en visie passen bij het werken vanuit het concept van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).
Ontwikkelingsgericht onderwijs is een vernieuwende visie op leren en onderwijzen. Kinderen leren veel als zij gemotiveerd en betrokken zijn en als zij zelf het nut zien van wat zij leren. Er wordt daarom gewerkt vanuit interessante thema’s en activiteiten, die de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen. Kinderen kunnen actief bezig zijn en het leren van en met elkaar neemt een belangrijke plek in. Spel en onderzoek staan centraal, net als de brede ontwikkeling.

DSC00099

 

Naar ‘OGO een vernieuwend onderwijs concept’