Op de Zuiderzee houdt ons onderwijs niet op bij taal, lezen en rekenen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen. In ons Ontwikkelingsgerichte Onderwijs staat spelend en onderzoekend leren centraal. Onderzoeksactiviteiten (W&T) zijn de kern van ons onderwijs. Vanuit nieuwsgierigheid en een lerende en onderzoekende houding en met gebruik van de onderzoekscyclus doen kinderen veel kennis op en ontwikkelen zij belangrijke vaardigheden. En dit geldt ook voor het schoolteam!

Meer weten…

W&T in beeld

W&T in het kort:

  • Onderzoeksactiviteiten en onderzoekend leren centraal in alle groepen.
  • Bronnenonderzoek, experimenteel onderzoek en ontwerpend onderzoek in de klas.
  • Samenwerking met diverse partners op het gebied van W&T, waaronder de universiteit van Amsterdam.
  • Jaarlijkse ‘scienceshow’ vanaf groep 3.
  • Lessen wetenschap en techniek ook in het naschoolse aanbod.
  • Inzet van media bij het onderzoekend leren, waaronder nieuwe digitale middelen.
  • Diverse uitstapjes en excursies voor alle groepen.
  • Een lerend en onderzoekend schoolteam.