Deze diashow vereist JavaScript.

Op de Zuiderzee maken wij gebruik van drie culturele leerlijnen. Muziek is er daar één van. In alle groepen wordt wekelijks muziekles gegeven. Alle groepen krijgen tweewekelijks les van een vakleerkracht van de muziekschool. Vanaf groep 3 wordt dat gesubsidieerd door de gemeente. De lessen voor groep 1-2 en de gitaarlessen voor groep 7 betalen wij zelf. De kinderen in groep 7 kunnen de gitaar ook mee naar huis nemen om thuis te oefenen.

In sommige periodes van het jaar is er extra aandacht voor muziek. Zo keert het thema ‘muziek’ regelmatig terug. Thema’s worden vaak muzikaal afgesloten en we hebben vaak een muzikale gast-in-de-klas. In onze hal staat een vleugel waar de kinderen graag op spelen (ouders, u mag ook!). We hebben een koor van ouders, dat optreedt tijdens de Kerstviering. Groep 8 sluit het jaar af met een musical. In met name de onderbouw wordt dagelijks in de klas gezongen.