Op de Zuiderzee hechten we veel belang aan goed leesonderwijs. Daarbij gaat het ons om lezen vanuit motivatie, met plezier, met begrip én met een goede techniek. Wij besteden veel aandacht aan jeugdliteratuur en verschillende soorten boeken en teksten. Eén van onze culturele leerlijnen is ‘literatuur’.

In beeld

Deze diashow vereist JavaScript.

 

In het kort

 • Veel aandacht voor lezen en schrijven.
 • Betekenisvol onderwijs; inzet op lezen en schrijven met begrip en met plezier.
 • Zeer goed resultaten voor lezen.
 • Diversiteit aan leesactiviteiten in de eigen groep.
 • Lessen van een echte kinderboekenschrijver (De Schoolschrijver).
 • Jaarlijks bibliotheekbezoek door alle groepen.
 • Aandacht voor poëzie.
 • Zelf boeken maken, kennismaken met het schrijfproces.
 • Veel aandacht voor de Kinderboekenweek, de week voor de poëzie en dergelijke activiteiten.
 • Een zwerfboekenstation in de school.
 • Schrijf-, illustreer- en voorleeswedstrijden.
 • Een uitgebreide en up-to-date boekencollectie.
 • Taal-leesspecialisten in de school.
 • Leerlijn ‘literatuur’.