Deze diashow vereist JavaScript.

Op de Zuiderzee houdt ons onderwijs niet op bij taal, lezen en rekenen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich in de volle breedte kunnen ontwikkelen. Eigenlijk is al ons onderwijs cultuuronderwijs. Wij hebben naast de leerlijnen ‘muziek’ en ‘literatuur’ dan ook gekozen voor ‘cultuur algemeen’ als derde leerlijn. In deze leerlijn gaat het onder andere om erfgoed educatie, maar ook creatief en beeldend werken heeft een stevige rol in ons betekenisvolle en vakoverstijgende onderwijsaanbod:

  • Elk thema de wereld in; op bezoek bij allerlei (culturele) instanties, zoals het Rijksmuseum, het Cobramuseum, een theater, het scheepvaartmuseum, het Anne Frankhuis enz. enz.
  • Lessen dans, toneel en beeldend werken – passend bij de thema’s, verzorgd door ouders en door vakdocenten van verschillende culturele instanties.
  • Beeldende en kunstzinnige activiteiten in de eigen groep.
  • Toepassen van creativiteit en beeldend werken bij het onderzoek (oriëntatiefase en presentatiefase), lezen en diverse andere activiteiten.
  • Rijke bouw-, spel- en beeldende hoeken in groep 1 t/m 4.
  • Muziek- en toneelvoorstellingen op het podium in de hal.
  • Thema-afsluitingen en presentaties waarbij allerlei beeldende aspecten  worden gebruikt.