Informatie van de gemeente

http://player.vimeo.com/video/119965956

Nieuwe regels voor aanmelden en toelaten van leerlingen

Bijna alle basisscholen in Amsterdam, ruim 200, zijn in 2015 over gegaan op een stadsbreed gelijk, transparant en eerlijk toelatingsbeleid. Hiermee kwam een einde aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school. Het aanmelden voor de basisschool zal op elke school op dezelfde wijze plaatsvinden en ook het verdelen van de plaatsen gebeurt op alle scholen gelijktijdig en geautomatiseerd volgens gelijke regels. Ook ABBS de Zuiderzee doet hieraan mee.

Voorrang

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Als u op Amsterdam.nl/schoolwijzer  postcode en huisnummer van het officiële woonadres van uw kind invult (en tevens de geboortedatum), krijgt u een overzicht van welke scholen dit betreft. Er zijn ook scholen waar het woonadres van uw kind geen rol speelt. Hier heeft uw kind voorrang als het voldoet aan de specifieke toelatingsregels van de school. Het gaat hier om de scholen: Cheider, Crescendo, Rosj Pina, de Morgenster en gbs Veerkracht. Ook als uw kind geen voorrang heeft op een school is het mogelijk om in te schrijven. Uw kind valt dan in de laatste lotingscategorie.

Woont u buiten ons voorrangsgebied, maar is ABBS de Zuiderzee uw eerste voorkeur, dan kunt u uw kind met een gerust hart bij ons aanmelden. Wij hebben momenteel voldoende plaats voor alle aangemelde kinderen. In de afgelopen drie jaar zijn alle kinderen op IJburg ingeloot op de eerste voorkeursschool.

Wat moet u doen

Ouders van kinderen die in schooljaar 2015-2016 vier jaar worden, hebben in november een brief, een brochure en een aanmeldformulier van de gemeente ontvangen.

 • Vul het aanmeldformulier in (vergeet niet uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden).
 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn.
 • Vul, in volgorde van voorkeur, minimaal vijf basisscholen in. Op nummer 1 staat de school waar u uw kind het liefst naar toe laat gaan, daarna volgt nummer 2, enzovoorts.
 • Is ABBS de Zuiderzee uw eerste keuze? Dan levert u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) ingevuld en ondertekend bij ons in. Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, ontvangt u van ons per post of mail een bewijs van aanmelding.
 • Controleer of alle gegevens correct door ons zijn verwerkt.In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Tips

 • Gebruik altijd het aanmeldformulier
 • In sommige gevallen heeft u een bewijsstuk nodig. Gevallen waarin dit geldt zijn: uw kind heeft een VVE-indicatie en/of zit op onze IKC, de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct of u gebruikt aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.
 • Ook wanneer u uw kind eerder heeft aangemeld, bij ons of op een andere school, is het noodzakelijk dat u dit aanmeldformulier alsnog inlevert bij de school van uw eerste voorkeur.
 • Ook wanneer er een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het uiteraard niet nodig om meerdere scholen op te geven.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

 • Kinderen geboren in de periode van 1 mei tot en met 31 augustus 2015: 1 november 2018
 • Kinderen geboren in de periode van 1 september tot en met 31 december 2015: 2 maart 2019
 • Kinderen geboren in de periode van 1 januari tot en met 30 april 2016: 1 juni 2019
 • Kinderen geboren in de periode van 1 mei tot en met 31 augustus 2016: 2 november 2019

 Een plaats op de basisschool

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle aangemelde kinderen geplaatst. Wanneer op een school meer kinderen worden aangemeld dan er plaatsen zijn, wordt er geloot. Uw kind loot dan mee in de volgorde van de scholen die u heeft opgegeven. Hierbij worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

Jaarlijks wordt in maart, juni en november, onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing voor de hele stad geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur.

 1. Eerst worden kinderen geplaatst waarvan een ouder broertje of zusje op ABBS de Zuiderzee zit (op het moment dat het aangemelde kind naar school gaat). Zij hebben een plaatsgarantie. Vervolgens komen de volgende kinderen aan bod.
 2. a. Kinderen die beschikken over een VVE-indicatie, tenminste 8 maanden 4 dagdelen naar de bijbehorende voorschool gaan én de school als voorrangsschool hebben; b. Kinderen die tenminste 8 maanden 4 dagdelen naar het Integraal Kind Centrum (IKC) gaan dat bij de eerste voorkeursschool hoort én de school als voorrangsschool hebben.
 3. Kinderen waarvan de ouder een vast dienstverband heeft op de school.
 4. Kinderen die de school als voorrangsschool hebben.Nadat de kinderen met voorrang geplaatst zijn, komen de overige aanmeldingen in aanmerking voor een plaats. Indien nodig zal onder deze groep geloot worden. Kinderen die uitgeloot worden, komen in aanmerking voor de volgende opgegeven voorkeurschool.  Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen voldoende plaats is.

Inschrijven

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze plaats gebruik wilt maken, moet u dit binnen de in de brief gestelde termijn (twee à drie weken) aan de school kenbaar maken. Dan volgt de definitieve inschrijving van uw kind.

Formulier kwijt

Als u het voorgedrukte formulier van de gemeente kwijt bent, kunt u hier een nieuw formulier downloaden. U moet hierop zelf uw gegevens invullen. Vult u vooral ook een e-mailadres en een telefoonnummer in!

2016-11-aanmeldformulier-schooljaar-2017-2018-zonder-voorgedrukte-gegevens

In onderstaande brochure staat alles nog eens uitgelegd.

2016-10-brochure-naar-de-basisschool-2017-2018

 

Verder naar ‘Praktische informatie’

Terug naar ‘welkomspagina’