Oudervereniging 2015 – 2016 van ABBS de Zuiderzee

Waarom een oudervereniging?

Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei activiteiten plaats die net zo belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen en bijdragen aan het plezier dat kinderen, maar ook ouders en leerkrachten, beleven aan school.

Deze activiteiten worden in samenwerking met de leerkrachten georganiseerd door vrijwilligers van de oudervereniging.

De volgende activiteiten worden door de Oudervereniging door het jaar heen georganiseerd of financieel ondersteund:

  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Valentijnsdisco
  • Paasfeest
  • Koningsdag
  • Avondvierdaagse
  • Ouderborrel
  • Koffieochtenden

Naast de jaarlijkse ouderbijdrage, vraagt de Oudervereniging regelmatig om hulp bij de verschillende activiteiten. Via de leerkrachten, de groepsouders, de nieuwsbrief en per mail hopen we iedere keer een passend beroep u te kunnen doen.

Hoe werkt de oudervereniging?

 De oudervereniging komt maandelijks samen om de activiteiten die op het programma staan te bespreken en voor te bereiden. Deze vergaderingen duren ongeveer 1,5 uur. De verschillende activiteiten zijn verdeeld over kleinere teams, die per activiteit gemiddeld nog 2 keer bijeenkomen om alles te organiseren. Ieder lid van de oudervereniging organiseert zo ongeveer 2 of 3 activiteiten per jaar.

Bent u beschikbaar om zo nu en dan te helpen bij de activiteiten voor de kinderen? Meld u aan via ov@abbsdezuiderzee.nl. U kunt alvast uw voorkeur voor een activiteit doorgeven.

Oproep:

Voor komend schooljaar hebben wij een nieuwe penningmeester nodig. De penningmeester beheert namens het bestuur de financiën van de vereniging, int de ouderbijdrage en zorgt voor de boekhouding en de betalingen. Heeft u ervaring met boekhouden en wilt u ons helpen, laat het ons weten via ons mailadres ov@www.abbsdezuiderzee.nl.