In deze kalender vindt u de vakanties en vrije dagen.

Een gedetailleerde kalender met alle activiteiten die voor u als ouder van belang zijn, vindt u in het ParnasSys ouderportaal. U heeft hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Bent u uw inloggegevens kwijt, dan kunt u contact opnemen met de administratie via <administratie@www.abbsdezuiderzee.nl>