Ouders, school en leerling zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling. Hierbij heeft ieder een eigen rol. Een goede samenwerking tussen school en ouders draagt bij aan een optimale ontwikkeling van het kind. Regelmatig vragen waar uw kind mee bezig is, af en toe binnen komen om te kijken naar werk dat uw kind gemaakt heeft of samen informatie en/of materialen zoeken bij het thema dat aan de orde is, zijn voorbeelden van deze betrokkenheid.

U kunt ook betrokken zijn bij activiteiten in de klas door u aan te melden als klassenouder of luizenouder of als lid van de oudervereniging (OV). Ook kunt u meedenken en meepraten in de medezeggenschapsraad (MR).

Op de onderliggende pagina’s plaatsen wij informatie van de MR en de OV.

 

 

DSC00149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder naar ‘Oudervereniging’

Verder naar ‘MR’

Verder naar ‘Groepen’

Terug naar ‘welkomspagina’