Nieuwsbrief 5 is verschenen

Nieuwsbrief 05 is vandaag verzonden naar alle ouders/verzorgers op het bij ons bekende e-mailadres. De nieuwsbrief is ook te lezen op de webpagina ‘nieuwsbrieven’ en op het bord in de hal.