Nieuwe speelplek op Steigereiland Noord

Het speelkavel achter de school zal op termijn verdwijnen, vanwege de bouw van nieuwe woningen (prognose bouwrijp maken in winter 2016/2017) en ook op het huidige schoolplein komt bebouwing (na 2017). Gelukkig wordt er nu al nagedacht over een vervangende speelgelegenheid voor uw en onze kinderen op het proefeiland. Het is de bedoeling om het proefeiland in te richten als groene speel- en ontmoetingsplaats voor de buurt. In het plan is ook sprake van het verplaatsen van de moestuinen en de aanleg van een ‘pluktuin’. Ook met de hondenbezitters zal rekening worden gehouden.

Gisteren was de inspraakavond van de gemeente over dit onderwerp. Neno en Rienkje waren namens de school daar aanwezig. Verder een aantal buurtbewoners, waaronder drie ouders van onze (toekomstige) leerlingen.

Kon u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel graag de informatie hebben en/of reageren op de plannen? Kijk dan op:

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwprojecten/bouw/projecten-oost/proefeilandpark/