Nog extra informatieochtend nieuwe ouders

woensdag 28 oktober van 9.00 – 10.00 uur

Omdat er grote belangstelling is voor onze school, hebben we nog een extra informatieochtend ingelast, speciall voor ouders die hun kind voor 2 november moeten aanmelden op een basisschool Om goed de coronamaatregelen te kunnen handhaven doen wij dat in groepjes van maximaal 6 personen. U moet zich daarom van tevoren even opgeven.

If you have to register your child in a primary school before November 2nd, we offer you an extra date for visiting the school and can get an impression. Because of the coronameasures we can only see 6 persons at the time. So please sign up and you’ll get an appointment at one of the dates mentioned above.

Opgeven / sign up: directie@abbsdezuiderzee.nl