Informatieochtenden nieuwe ouders

dinsdag 22 september van 9.00-10.00 uur

dinsdag 20 oktober van 9.00 – 10.00 uur

donderdag 29 oktober van 9.00 – 10.00 uur

Voor ouders die hun kind voor 2 november moeten aanmelden op een basisschool organiseren wij weer informatieochtenden. Om goed de coronamaatregelen te kunnen handhaven doen wij dat in groepjes van maximaal 6 personen. U moet zich daarom van tevoren even opgeven. Wij delen u dan in op genoemde data.

If you have to register your child in a primary school before November 2nd, we offer you some dates for visiting the school and can get an impression. Because of the coronameasures we can only see 6 persons at the time. So please sign up and you’ll get an appointment at one of the dates mentioned above.

Opgeven / sign up: directie@abbsdezuiderzee.nl