Informatie-avond

Vanavond wordt er in alle groepen een ouder-informatieavond gehouden.

De deur van de school gaat om 19.15 u. open en om 19.30 u. begint de avond in de groep.

Om 20.30 u. stellen directie, schoolmaatschappelijk werk, MR en oudervereniging zich voor in de centrale hal. Aansluitend vertelt de OV waaraan de ouderbijdrage het afgelopen jaar is besteed.

U komt toch ook?