Informatie-avond groepen 6, 7 en 8

Vanavond (donderdag 27 augustus) zijn alle ouders van leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van harte welkom op de jaarlijkse informatie-avond.

Op deze avond kunt u kennismaken met de leerkracht(en) van de groep en met de andere ouders. De leerkracht zal u informeren over het toekomstige schooljaar en de praktische zaken.

[Informatie over de overgang naar het V.O. wordt niet op deze avond gegeven, daarvoor is een aparte avond ingepland op dinsdag 3 november.]

We hopen dat u allen aanwezig zult zijn. De avond begint om 20.00 u. en zal rond 21.00 u. weer eindigen.