Informatie-avond groepen 3, 4 en 5

Vanavond (dinsdag 25 augustus) zijn alle ouders van leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 van harte welkom op de jaarlijkse informatie-avond.

Op deze avond kunt u kennismaken met de leerkracht(en) van de groep en met de andere ouders. De leerkracht zal u informeren over het toekomstige schooljaar en de praktische zaken.

We hopen dat u allen aanwezig zult zijn. De avond begint om 20.00 u. en zal rond 21.00 u. weer eindigen.