Ons ontwikkelingsgerichte onderwijs sluit aan bij verschillen tussen kinderen.

Ook – of misschien wel juíst – de (hoog)begaafde leerlingen kunnen zich goed ontwikkelen binnen de spel- en onderzoeksactiviteiten en de andere kernactiviteiten. Hoogbegaafde kinderen hebben echter ook de behoefte aan contact en samenwerking met andere hoogbegaafde kinderen.

Om aan deze behoefte tegemoet te komen is er een bovenschoolse verrijkingsgroep.

Er is een verrijkingsgroep voor leerlingen uit groep 5-6 en leerlingen uit groep 7-8 van de ABSA scholen het Podium, de Piet Hein en de Zuiderzee. De verrijkingsgroep bevindt zich in een lokaal van de dependance van het Podium. Merel Koeman – op de overige dagen leerkracht op het Podium – geeft les op de verrijkingsochtend.

De kinderen maken wekelijks een verslag dat per mail wordt verzonden en sinds kort heeft de groep ook een eigen webpagina. Deze pagina is uit praktisch oogpunt onder gebracht op de website van het Podium. Vandaar dat wij op onze website volstaan met een link:

Pagina van de verrijkingsgroep