Enthousiasme over ouderavond

“Superinteressant (expertlezen), kort en bondig, goed georganiseerd.”

“Goed bezig met OGO.”

“Mooi om te zien wat er in de klas gebeurt!”

“Leuk uitgelegd wat de verteltafel inhoudt, hoe dit zich ontwikkelt en wat de leerinhoud is. Zelf spelen er zeker in houden.”

“Het expertlezen is erg leerzaam als methode.”

“Erg leerzaam. Volgende keer weer?”

Een kleine greep uit de reacties van ouders die de ouderavond over lezen bezochten. Fijn dat jullie er waren!